Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Musicologica Brunensia
2011, vol. 46, iss. 1-2

Issue title: Jaroslavu Stříteckému k 70. narozeninám
Issue title: Jaroslav Střítecký at 70
Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1212-0391 (print)
ISSN: 2336-436X (online)
ISBN: 978-80-210-5588-9
Note: Před titulním listem fotografie prof. Stříteckého.

Table of contents:

[5]-7 Jaroslav Střítecký at 70 Macek, Petr | pdficon
[9]-13 Výběrová bibliografie prací Jaroslava Stříteckého Celhofferová, Kristýna | pdficon
[15]-34 Questenberg a Sporck – oddělené a nezávislé barokní hudební subkultury na Moravě a v Čechách? Bohadlo, Stanislav | pdficon
[35]-46 Krajina v literatuře a ve filmu : k proměnám narativního prostoru Bubeníček, Petr | pdficon
[47]-52 Hudba, animus a proporce v kontextu Marchettova Lucidaria, aneb, "Svůdné mámení Sirén" Celhoffer, Martin | pdficon
[53]-59 Adornova (Pravda o švadlenkách) a sublimace v české archaické úzkosti Celhofferová, Kristýna | pdficon
[61]-70 Zentraleuropa – Kultur – Musik Csáky, Moritz | pdficon
[71]-77 Anonymní samizdatové edice v Brně mimo okruhy disentu: stručný popis vybraných aktivit z 80. let dvacátého století Fišer, Zbyněk | pdficon
[79]-85 Jana Nováka hra se skleněnými perlami: skladatel a řadové techniky Flašar, Martin | pdficon
[87]-106 Benjaminiana : k remediaci vybraných Benjaminových pojmů v diskurzu nových digitálních médií Horáková, Jana | pdficon
[107]-115 K činnosti redakce a vydavatelství Lidových novin v Brně Jeřábek, Miroslav | pdficon
[117]-123 Dekadentní esejista Arthur Breisky v recepci některých současníků Kudrnáč, Jiří | pdficon
[125] Congratulations Materna, Pavel | pdficon
[127]-139 Problematika galantního stylu ve světle dobových pramenů (s bližším zaměřením na hudebně dramatickou tvorbu) Perutková, Jana | pdficon
[141]-148 The Hába school Spurný, Lubomír | pdficon
[149]-151 Dialektik des Inhalts und Form : ein Lehrstück Štědroň, Miloš | pdficon
[153]-158 Janáčkovo setkávání s operou před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884 Zahrádka, Jiří | pdficon
[159]-166 O českém údělu Zouhar, Jan | pdficon
[167]-178 Fotogalerie | pdficon

Search


Advanced Search

Browse