Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Bohemica litteraria
2011, vol. 14, iss. 2

Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1213-2144 (print)
ISSN: 2336-4394 (online)

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[3]-22 Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně : krátký cyklus písní k uctění sv. Františka Serafínského a sv. Antonína Paduánského z městského muzea v Čáslavi Ivánek, Jakub | pdficon
[23]-32 "A jen smích tu množí rozdíl řečí" : J.J. Langer jako čtenář J.N. Štěpánka, aneb, Koncese trivialitě Galmiche, Xavier | pdficon
[33]-40 O květech hadích a jiných : český expresionismus a avantgarda ve světovém kontextu Voisine-Jechová, Hana | pdficon
[41]-51 Možnosti výkladu v rámci comparative arts : zobrazení Salomé jako estetická reprezentace Bednaříková, Hana | pdficon
[53]-62 Člověk v chaosu světa: Osamělý rváč Miloše V. Kratochvíla Nováková, Ester | pdficon
[63]-74 Povídka Kateřina Nováková jako náčrt hlavní vývojové linie v díle Jana Balabána Kostřicová, Blanka | pdficon
[75]-89 Pokus o teoretickou reflexi prostoru v literárním díle s ohledem k vybraným filozofickým a literárněteoretickým koncepcím (I. Kant, M. Heidegger, strukturální stanovisko) Změlík, Richard | pdficon
[91]-99 Jiří Horák a adaptace české lidové pohádky Toman, Jaroslav | pdficon
[101]-113 Svět hmyzu v české literatuře pro děti Šubrtová, Milena | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
[115]-117 [Manguel, Alberto. Knihovna v noci] Sládek, Ondřej | pdficon
117-119 [Kiss Szemán, Róbert. Szláv Pokol Pesten: Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között (Slovanské peklo v Pešti)] Heé, Veronika | pdficon
119-121 Zamyšlení nad Křivánkovou monografií Vladimír Holan básník Vokřínek, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse