Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Slavica litteraria
2011, vol. 14, iss. 1

Issue title: Hungaroslavica : památce prof. PhDr. Richarda Pražáka, DrSc. (1931–2010)
Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1212-1509 (print)
ISSN: 2336-4491 (online)

Table of contents:

[5] [Úvodní slovo Markéty Hejkalové] Hejkalová, Markéta | pdficon
[7]-12 Richard Pražák köszöntése Fried, István | pdficon
[13]-17 Laudatio Fried, István | pdficon
[19]-20 Pražákovo nebeské lože : zemřel Richard Pražák (7.1.1931–12.9.2010) Kiss Szemán, Róbert | pdficon
[21]-39 O jednom typu maďarské jazykové maintenance Vašek, Antonín | pdficon
[41]-56 Národnostní mapa slovanského pekla – se zvláštním zřetelem k Maďarům Kiss Szemán, Róbert | pdficon
[57]-66 Poznámky k "překladatelským" kuriozitám maďarské poezie 19. století : adaptace a plagiáty básní Sándora Petőfiho Kolmanová, Simona | pdficon
[67]-76 Čelakovského překlady a ohlas písní laponských (loparských) Kovář, Michal | pdficon
[77]-85 Několik poznámek k Paralelním příběhům Pétera Nádase Pospíšil, Ivo | pdficon
[87]-94 Koncepce střední Evropy v slovansko-maďarských souvislostech Zelenka, Miloš | pdficon
[95]-104 Náhled do maďarské literárněvědné rusistiky Kšicová, Danuše | pdficon
[105]-110 Denník o živote a smrti Jánosa Esterházyho Žilka, Tibor | pdficon
[111]-119 Pál Auer jako následník Huberta Ripky Goněc, Vladimír | pdficon
[121]-126 Česko-maďarsko-slovenský trojuholník v 17.–18. storočí Käfer, István | pdficon
[127]-135 Spiritus agens středoevropského hnutí Elemér Hantos a jeho publicistika – "Das Schicksaal des kleines Staates" (1939) Jeřábek, Miroslav | pdficon
[137]-146 Dobová recepce prvních českých překladů Sándora Máraiho Pató, Marta | pdficon
Instrukce pro přispěvatele | pdficon

Search


Advanced Search

Browse