Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří

Author: Šída, Petr
Contributor: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Place of publication: Praha
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Publication year: 2007
Extent: 282 s.
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 3
ISBN: 9788073082079
Link to MU library catalogue: 000543759
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

11-13 I. Úvod Šída, Petr | pdficon
14 II. Základní kolekce a jejich datování Šída, Petr | pdficon
15-16 III. Suroviny Šída, Petr | pdficon
17-29 IV. Popisný systém kamenné industrie Šída, Petr | pdficon
30-48 V. Základní výzkumy Šída, Petr | pdficon
49-55 VI. Starší fáze kultury s lineární keramikou Šída, Petr | pdficon
56-60 VII. Střední fáze kultury s lineární keramikou Šída, Petr | pdficon
61 VIII. Mladší fáze kultury s lineární keramikou Šída, Petr | pdficon
62-66 IX. Kultura s keramikou lineární Šída, Petr | pdficon
67-79 X. Neolitická těžba v podhůří Jizerských hor Šída, Petr | pdficon
80-81 XI. Starší fáze kultury s vypíchanou keramikou Šída, Petr | pdficon
82-108 XII. Mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou Šída, Petr | pdficon
109 XIII. Období lengyelské kultury a závěr neolitu Šída, Petr | pdficon
110-116 XIV. Nerozlišený neolit Šída, Petr | pdficon
117-119 XV. Starší a střední eneolit Šída, Petr | pdficon
120-130 XVI. Exkurz: mezolit a pozdní paleolit Šída, Petr | pdficon
131-135 XVII. Mladší eneolit Šída, Petr | pdficon
136-137 XVIII. Pozdní eneolit Šída, Petr | pdficon
138-141 XIX. Exkurz: mladší pravěk Šída, Petr | pdficon
142-165 XX. Závěry Šída, Petr | pdficon
166-170 Literatura a prameny Šída, Petr | pdficon
171-175 The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic: the workshop areas of the Upper Jizera Basin : [summary] Šída, Petr | pdficon
176-282 [Obrazová příloha] Šída, Petr | pdficon
[283] PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D : [o autorovi] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse