Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Archaeologia historica

ISSN: 0231-5823 (print)
ISSN: 2336-4386 (online)
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2010-present
Description: Archaeologia historica (ISSN 0231-5823 print; ISSN 2336-4386 online) je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1975 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) převzal redakční práce Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Description: Archaeologia historica (ISSN 0231-5823 print; ISSN 2336-4386 online) is a prestigious peer-reviewed professional journal publishing original studies focused on medieval archaeology and related branches. In the sections Zprávy (Reports) and Kronika (Chronicle) it informs in brief about new publications, conferences, exhibitions and significant personalities. The journal, originally periodical proceedings of national and international conferences on medieval archaeology, was established in 1975 under the auspices of the Museum and Local History Society in Brno. It was in 2007 (after the death of Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc., founder of the whole editorial series) that editorial works were taken over by the Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno.

Volumes, Issues

2018 (Volume 43) 1 2
2017 (Volume 42) 1 2
2016 (Volume 41) 1 2
2015 (Volume 40) 1 2
2014 (Volume 39) 1 2
2013 (Volume 38) 1 2
2012 (Volume 37) 1 2
2011 (Volume 36) 1 2
2010 (Volume 35) 1-2
2005 (Volume 30)
2004 (Volume 29)

Search


Advanced Search

Browse