Archaeologia historica 2014, vol. 39, iss. 2

Image
Year
2014
Publication year
2014
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 45. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku, Kutná Hora 16.–19. září 2013.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Topic
Hrady – Burgen
Page Title
411-419 Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách Gabriel, František; Kursová, Lucie | pdficon
421-437 K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu Varhaník, Jiří | pdficon
439-471 Tvrze na Kladensku Novák, David; Vařeka, Pavel | pdficon
473-501 Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih Čapek, Ladislav; Netolický, Petr; Plzák, Jindřich; Vladař, Jan | pdficon
503-517 Hrad Třemšín : geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže Krofta, Tomáš; Křivánek, Roman | pdficon
519-537 Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
539-547 Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky : k otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu Hložek, Josef; Menšík, Petr; Štaffen, Zdeněk; Gersdorfová, Zlata; Procházka, Milan | pdficon
549-561 Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest Martínek, Jan; Vích, David | pdficon
563-579 Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište Bóna, Martin; Barta, Peter; Ragač, Radoslav; Pivko, Daniel | pdficon
Kovy - Metalle
Page Title
583-607 Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska Hlubek, Lukáš; Šlézar, Pavel | pdficon
609-637 Od hertovního stříbra až téměř k minci, neboli, Od hutí až téměř k mincovnám Hrubý, Petr | pdficon
639-647 Doklady zpracování železa na hradě Tepenci Vránová, Vendula; Vrána, Jakub; Moník, Martin | pdficon
649-655 Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici Labuda, Jozef; Budaj, Marek | pdficon
657-675 Pozůstatky rýžování zlata v tzv. Bojanovském újezdu (okres Chrudim) Musil, Jan; Netolický, Petr | pdficon
Sídliště - Siedlungen
Page Title
679-687 Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova Hanuliak, Milan | pdficon
689-699 Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre Bielich, Mário | pdficon
Sakrální objekty – Sakralobjekte
Page Title
703-721 Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012 Frolík, Jan | pdficon
723-737 Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012–2013) Samuel, Marián; Majerčíková, Danka; Furman, Martin | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
739-743 Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka Nechvátal, Bořivoj | pdficon
744-745 Ing. arch. Jaroslav Mackerle – archeolog Malé Hané Peluněk, Lukáš F. | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
747-748 XLV. mezinárodní konference archeologie středověku Frolík, Jan | pdficon
748-751 Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku Měřínský, Zdeněk | pdficon
751-752 Hana Jordánková – Ludmila Sulitková: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010) Loskotová, Irena | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
754-757 Zkratky | pdficon
Page Title
[762]-[763] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon