1

Title: Archaeologia historica
Year: 2012
Volume: 37
Issue: 1
Publication year
2012
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na XLIII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Mesto v stredoveku a jeho zázemie, Modra u Bratislavy 12.–16. září 2011.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Marika Gajdošíková (slovenština).
Topic
Město a jeho zázemí – Die Stadt und ihr Hinterland
Title Document
Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren | 7–58
Měřínský, Zdeněk
PDF
Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou | 59–74
Žuffová, Jaroslava
PDF
Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku | 75–86
Botoš, Alexander
PDF
K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách | 87–100
Rusnák, Rastislav
PDF
Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc | 101–104
Barta, Peter
PDF
Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia | 105–112
Repková, Stanislava
PDF
Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave | 113–132
Nagy, Peter
PDF
Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice | 133–141
Barteková, Anna
PDF
Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku | 143–164
Čapek, Ladislav
PDF
Archeologické doklady obléhání Plzně husity | 165–174
Orna, Jiří; Dudková, Veronika
PDF
Opevněná hradní městečka v Čechách | 175–187
Durdík, Tomáš
PDF
Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7 | 189–208
Procházka, Rudolf; Zůbek, Antonín
PDF
Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou | 209–232
Dejmal, Miroslav
PDF
Vesnické osídlení – Dorfbesiedelung
Title Document
K problematike značiek na dnách nádob z Nitry-Lupky | 235–250
Vlkolinská, Ivona
PDF
Stredoveké osídlenie Šamorína | 251–256
Barteková, Anna; Pristachová, Patrícia; Nováková, Lucia; Novák, Martin; Hulínek, Drahoslav
PDF
Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove | 257–272
Hanuliak, Milan; Kuzma, Ivan
PDF
Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov | 273–287
Repka, Dominik; Pažinová, Noémi
PDF
Vesnické zázemí středověké Nové Plzně | 289–318
Vařeka, Pavel; Rožmberský, Petr; Holata, Lukáš; Schejbalová, Zdeňka
PDF
Zaniklý středověký sídelní areál na Tachovsku | 319–329
Galusová, Lucie
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 330–333
PDF