Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2012, vol. 37, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 330–333.

Article
Měřínský, Zdeněk. Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 7–58.

Article
Botoš, Alexander. Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 75–86.

Article
Barteková, Anna, Pristachová, Patrícia, Nováková, Lucia, Novák, Martin, Hulínek, Drahoslav. Stredoveké osídlenie Šamorína. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 251–256.

Article
Vařeka, Pavel, Rožmberský, Petr, Holata, Lukáš, Schejbalová, Zdeňka. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 289–318.

Article
Čapek, Ladislav. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 143–164.

Article
Barteková, Anna. Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 133–141.

Article
Durdík, Tomáš. Opevněná hradní městečka v Čechách. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 175–187.

Article
Hanuliak, Milan, Kuzma, Ivan. Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 257–272.

Article
Rusnák, Rastislav. K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 87–100.

Article
Repková, Stanislava. Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 105–112.

Article
Žuffová, Jaroslava. Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 59–74.

Article
Repka, Dominik, Pažinová, Noémi. Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 273–287.

Article
Galusová, Lucie. Zaniklý středověký sídelní areál na Tachovsku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 319–329.

Article
Orna, Jiří, Dudková, Veronika. Archeologické doklady obléhání Plzně husity. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 165–174.

Article
Vlkolinská, Ivona. K problematike značiek na dnách nádob z Nitry-Lupky. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 235–250.

Article
Procházka, Rudolf, Zůbek, Antonín. Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 189–208.

Article
Nagy, Peter. Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 113–132.

Article
Dejmal, Miroslav. Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 209–232.

Article
Barta, Peter. Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 101–104.