Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

Author: Havlíčková Kysová, Šárka
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2013
Extent: 236 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 419
ISBN: 978-80-210-6406-5
Link to MU library catalogue: 000882606
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

[6] Poděkování Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
9-10 Poznámka k formální úpravě a přepisu sanskrtských termínů Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
11-14 Úvod Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
15-30 1. Tradiční formy indického divadelního umění a jejich výrazové prostředky Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
31-40 2. Gesta rukou v odlišných kontextech Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
41-88 3. Gesta rukou v divadelní tradici Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
89-119 4. Komunikace prostřednictvím muder – lingvistické aspekty; vyjadřování vyšších významových celků, základy gramatiky Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
121-145 5. Možnosti teoretických závěrů Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
147-148 Závěr Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
Appendix
151-153 Slovníček pojmů Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
154-159 Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
160-165 Mudry typu asamjuta v bharatanátjam Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
166-171 Mudry typu asamjuta v kathakali Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
172-177 Mudry asamjuta a samjuta v kúdijáttam : 24 znaků abecedy kúdijáttam Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
178-180 Mudry typu samjuta podle Nátjašástry Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
181-186 Mudry typu samjuta v bharatanátjam Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
187-188 Další mudry kúdijáttam : 10 specifických muder kúdijáttam – zejména typu samjuta Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
189-191 Bharatanátjam – sekvence muder z příběhu Múšika váhana v podání tanečnice Bhakti Déví Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
192-196 Bharatanátjam – sekvence muder/příběh z tance Mohámána Yen Mide Varanam v podání tanečnice Bhakti Déví Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
197-205 Kúdijáttam - sekvence muder v podání herečky z Natana Kairali Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
207-217 Další obrazové přílohy Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
219-222 Prameny Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
223-227 Sekundární literatura Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
229-233 Rejstřík Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
235 Shrnutí Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
236 Summary Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon

Search


Advanced Search

Browse