Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2015, vol. 7, iss. 2

Year: 2015
Publication year: 2015
ISSN: 1804-2406

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Novotný, Roman | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-11 Bibliotherapy and creative writing for talented disadvantaged youth Béres, Judit | pdficon
12-29 Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede Steinerová, Jela | pdficon
30-40 Roly čitateľa v čitateľa v čitateľa v procese čítania Tomorinová, Františka | pdficon
41-52 Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách Krčál, Martin | pdficon
53-66 Citační analýza časopisu ProInflow Tomančáková, Dana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse