Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia historica Brunensia
2015, vol. 62, iss. 1

Publication year: 2015
ISSN: 1803-7429 (print)
ISSN: 2336-4513 (online)
Note: Číslo k poctě Heleny Krmíčkové. K vydání připravili Dalibor Havel, Petra Mutlová a Dana Stehlíková.

Table of contents:

[5]-9 Slovo úvodem Havel, Dalibor; Mutlová, Petra; Nechutová, Jana; Stehlíková, Dana | pdficon
[11]-13 Protestor igitur coram Deo et cristo eius cuilibet hoc legenti, quod in hiis et in aliis omnibus factis meis me ipsum humiliter submitto correccioni... Nechutová, Jana | pdficon
[15]-17 Od Matěje z Janova k Heleně Krmíčkové Skalický, Karel | pdficon
[19]-22 Soupis prací Heleny Krmíčkové | pdficon
[23]-24 Tabula gratulatoria | pdficon
[25]-32 Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny Pleskalová, Jana | pdficon
[33]-59 Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské Kalhous, David | pdficon
[61]-71 K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU Havel, Dalibor | pdficon
[73]-103 Consors, soror, filia, mater et ducissa : k vládní praxi žen po boku přemyslovských knížat (do roku 1197) Jagošová, Anna | pdficon
[105]-114 Oslavanský klášter a cúda 21. května 1288 Sviták, Zbyněk | pdficon
[115]-133 Poklad z Bezuchova jako významný pramen pro moravské peněžní dějiny 13. století Grossmannová, Dagmar | pdficon
[135]-142 Listina Václava III. z 9. ledna 1306 ve věci rozhodnutí sporu pražského biskupa Jana a Hynka Krušiny z Lichtenburka a její význam Maráz, Karel | pdficon
[143]-154 Osudy Zbraslavské kroniky Bláhová, Marie | pdficon
[155]-180 De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti : řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic Stehlíková, Dana | pdficon
[181]-199 Ekonomické myšlení a počátky české reformace Uhlíř, Zdeněk | pdficon
[201]-225 Dva nové texty M. Maříka Rvačky z jeho působení na koncilu v Kostnici Petr, Stanislav | pdficon
[227]-233 Notae de pace v pražském univerzitním kodexu IV G 6 Nechutová, Jana | pdficon
[235]-247 K pramenům Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui Soukup, Pavel | pdficon
[249]-266 Neb čert čertu oka nevykline : příspěvek ke srovnání Husovy eschatologie v kázáních ad populum a kázáních ad clerum Mazalová, Lucie | pdficon
[267]-294 Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra Marek, Jindřich | pdficon
[295]-312 Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice) Mutlová, Petra | pdficon
[313]-323 Mistr Jakoubek ze Stříbra a testimonia Husovy mučednické smrti z let 1415–1417 Šmahel, František | pdficon
[325]-360 Processus consistorialis martyrii Io. Huss cum correspondentia legis gratiae ad ius papisticum in simoniacos et fornicatores papistas et de victoria Christi deque Antichristi degradatione et depositione Cegna, Romolo | pdficon
[361]-371 Pravoslavný gosudar vší Rusi, Sofie Paleologovna a byzantské dědictví Boček, Pavel | pdficon
[373]-387 Utrakvistická konfese z roku 1513 Halama, Ota | pdficon
[389]-397 Zlomek knihy bratrstva svaté Barbory z Archivu města Brna Pátková, Hana | pdficon
[399]-424 Náboženské poměry na boskovickém panství v předbělohorském období z pohledu svědectví soudobých lokálních pramenů městské správy Musilová, Ivana | pdficon
[425]-455 Soubor figurálních a heraldických sepulkrálií z 16. a 17. století v kostele svaté Kunhuty v Hostěradicích Kvardová, Martina | pdficon
[457]-469 Příliš "živá" voda a spor pacovského faráře s majiteli statku Kámen o právo k ní Martínková, Lenka | pdficon
[471]-479 Farářské zkoušky v brněnské diecézi se zaměřením na jejich formování do poloviny 19. století Plevová, Marie | pdficon
[481]-492 245. výročí narození gubernátora Moravy a Slezska Antonína Bedřicha Mitrovského (*1770 Brno – †1842 Vídeň) Zachová, Irena | pdficon
[493]-513 Diplomatika a diplomatické edice v německočeské medievistice, zejména v rámci Spolku pro dějiny Němců v Čechách do vzniku Československé republiky (1862–1918) Hlaváček, Ivan | pdficon
[515]-543 Principia et maiora Thomæ Aquinatis pronuntiata sancte teneantur : doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. Filip, Štěpán Martin | pdficon

Search


Advanced Search

Browse