Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském

Variant title
Mittelalterlicher Fußboden in der St.-Anna Kirche im Klosterareal der Dominikarinnen auf der Prager Altstadt
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 273-281
Extent
273-281
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BORKOVSKÝ, I., 1957a: Objev rotundy a templářského kostela sv. Vavřince . Časopis Národního musea 126, 7-32.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1957b: Objev templářského kostela v Praze . Archeologické rozhledy 9, 500-507, 513-516.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1959: Kostel řádu templářů v Praze na Starém Městě . Kniha o Praze 1959, 35-46.

[4] DRAGOUN, Zd., 1993: Středověké podlahy a dlaždice z břevnovského kláštera , Zprávy památkové péče 53, 170-176.

[5] DRAGOUN Zd.-DRAGOUN M., 2005: K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domé čp. 353/1 na Starém Městě pražském , Průzkumy památek 12/1, 104-110.

[6] EMLER, J., 1878: O nekrologiu kláštera sv. Anny v Praze . Sitzungberichte der könig. böhm. Gesselschaft der Wissenschaften, 69-79.

[7] FIALA M.-HRDLIČKA J.-ŽUPANIČ J., 1997: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku 1648 . Praha.

[8] HAMMERSCHMID, J. F., 1723: Prodromus gloriae Pragenae . Praha.

[9] HLINOMAZ, M., 1998: Náhrobníky a epitafy ve strahovské basilice . Praha.

[10] PÍŠA, V., 1954: Vzácný archeologický nález v Praze . Zprávy památkové péče 14, 95-96.

[11] PROCHÁZKA, V., 1954: K dějinám stavebního vývoje kostela sv. Anny, sv. Vavřince a kláštera dominikánek na Starém Městě pražském . Umění 2, 167-168.

[12] ŠKABRADA, J.-KYNCL, T., 2003: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze . Dějiny staveb 2003, 198-223.

[13] VLČEK, P. A kol., 1996: Umělecké památky Prahy-Staré Město a Josefov . Praha.