Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Archaeologia historica
2019, vol. 44, iss. 1

Year: 2019
Publication year: 2019
ISSN: 0231-5823 (print)
ISSN: 2336-4386 (online)

Table of contents:

7-27 Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostřed Novák, David | pdficon
29-63 Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů Vích, David | pdficon
65-87 Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí Hobl, Luboš; Kodera, Pavel | pdficon
89-111 Nedostavěný hrad na Hradisku (okres Blansko) ve světle výzkumu starých cest v okolí Svitávky Bolina, Pavel | pdficon
113-123 Valové opevnenie v pohorí Burda na Slovensku Pažinová, Noémi | pdficon
125-149 Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku Novák, David | pdficon
151-183 Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy Preusz, Michal | pdficon
185-203 Polní opevnění u Jaroměře za války o bavorské dědictví (1778–1779) : obrana strategického prostoru na soutoku Labe, Metuje a Úpy před stavbou pevnosti Ples/Josefov Drnovský, Pavel; Hejhal, Petr; Rytíř, Ladislav | pdficon
205-223 Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici Frolík, Jan; Musil, Jan; Stránská, Petra | pdficon
225-243 Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech Orna, Jiří; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Pilná, Veronika | pdficon
245-267 Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování otroků v Zašové Španihel, Samuel; Matyáš, Jan; Štětina, Jan; Valoušková, Kamila; Havlíček, Zdeněk; Langová, Lucie; Novotná, Ivana | pdficon
269-287 Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav | pdficon
289-311 Archeologické projevy středověké a raně novověké zástavby první předměstské čtvrti v Brně Zůbek, Antonín | pdficon
313-355 Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia Čapek, Ladislav; Preusz, Michal | pdficon
357-381 Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice) Čapek, Ladislav; Menšík, Petr | pdficon
383-419 Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor | pdficon
421-441 Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve Neumann, Martin | pdficon
443-457 Pozůstatky montánní činnosti spojené s prospekcí ložiska zlata v místech zaniklého středověkého městečka Nový, Petr | pdficon
459-475 Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Voda, Petr | pdficon
Kronika – Die Chronik
477-484 K sedemdesiatym narodeninám Michala Slivku Kopták, Tomáš | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
486-490 50. mezinárodní konference archeologie středověku Tomášek, Martin | pdficon
491-495 Zkratky | pdficon
501-502 Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon

Search


Advanced Search

Browse