Musicologica Brunensia

Title: Musicologica Brunensia
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Department FF MU
Topic
Description
Musicologica Brunensia, ISSN 1212-0391 (print), ISSN 2336-436X (online), je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada hudebněvědná (H), ISSN 0231-522X a ISSN 1212-0391, které vycházelo v letech 1966-2008.
Musicologica Brunensia is a peer-reviewed scholarly journal published twice a year by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. It includes contributions in musicology and related disciplines. The journal develops a long tradition of Brno musicology school fostered by personal contacts with leading world scientists as were/are C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Z. Lissa, J. Tyrrell and others. Musicologica Brunensia is a continuation of periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada hudebněvědná (H) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series musicologica), ISSN 0231-522X and ISSN 1212-0391, which was published from 1966 to 2008 (since 1997 also with parallel shorter title Musicologica Brunensia).
Volumes, Issues
2024 (Volume 59)
1
2023 (Volume 58)
1 2
2022 (Volume 57)
1 2
2021 (Volume 56)
1 2
2020 (Volume 55)
1 2
2019 (Volume 54)
1 2
2018 (Volume 53)
2017 (Volume 52)
1 2
2016 (Volume 51)
1 2
2015 (Volume 50)
1 2
2014 (Volume 49)
1 2
2013 (Volume 48)
1 2
2012 (Volume 47)
1 2
2011 (Volume 46)
1-2
2010 (Volume 45)
1-2
2009 (Volume 44)
1-2