Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století

Title: Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století
Variant title:
  • The rentcharge motif in late nineteenth century Czech prose and its different forms
Author: Fránek, Michal
Source document: Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 107-130
Extent
107-130
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper focuses on changes of depiction of the rentcharge motif (reservatum rusticum) in a number of literary works of Czech literature from the second half of the nineteenth century, stressing the backround of Czech literary realism, which was slowly forming in that time. The scrutinized literary works include František Pravda's Hospodáři a výměnkáři v Suchoparech, Leopold Hansmann's Na pazderně, Vítězslav Hálek's Na vejminku, Karel Václav Rais's Konec života, and Josef Karel Šlejhar's Páně vzkříšení and Zločin.
References
[1] ANONYM, 1862. "Hlídka. Zdvořilosti Moravských novin"; Pozor 2, č. 250, 30. 10. 1862, s. 1000

[2] ANONYM, 1894. "Josef K. Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti [...] – Kuře "melancholik" [...] – Florian Bílek, mlynář z Myšic [...]"; Čas 8, č. 35, s. 547–552

[3] DOHNAL, Antoš, 1924. "Na pazderně"; in idem: První povídky hanácké; ed. Jan Kabelík (Olomouc: R. Promberger), s. 185–247

[4] F. K., 1862. "Dopisy"; Pozor 2, č. 68, 22. 3., s. 270

[5] HÁLEK, Vítězslav, 1955. "Na vejminku"; in idem: Povídky III; ed. Dušan Jeřábek (Praha: SNKLHU), s. 45–175

[6] JAROLÍMEK, Ladislav, 1895. "J. K. Šlejhar: Co život opomíjí"; Časopis pokrokového studentstva 3, 1895–1896, č. 1, s. 7–11

[7] KLENEK, J., 1892. "Výminkáři"; Hlídka literární 9, č. 2, s. 66–67

[8] KUFFNER, Josef, 1888. "Literární kronika"; Národní listy 28, č. 234, 23. 8., s. 1

[9] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1891. "K sestrám českoslovanským"; Domácí hospodyně 8, č. 16, s. 350–352

[10] PRAVDA, František, 1859. "Hospodáři a výměnkáři v Suchoparech"; in Duševní zábava. Sbírka povídek mravních k vzdělání lidu křesťanského (Praha: Dědictví svatojanské), s. 383–504

[11] RAIS, Karel Václav, 1976. Výminkáři; ed. Jarmila Víšková (Praha: Odeon)

[12] ŠLEJHAR, Josef Karel, 2002. "Páně vzkříšení"; in idem: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí; ed. Zina Komárková (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[13] ŠLEJHAR, Josef Karel, 2007. Zločin; ed. J. Hrdlička (Praha: Herrmann a synové)

[14] TURGENĚV, Ivan Sergejevič, 1873. Stepný král Lear (Praha: Theodor Mourek)

[15] ARISTOTELES, 1993. Poetika; přeložil František Groh (Praha: Gryf)

[16] ADAM, Robert, 2013. "Komentář"; in Rais, Karel Václav: Povídky; ed. Robert Adam (Brno: Host), s. 477–488

[17] ČECH, Leander, 1892. "O povídkách Hálkových"; Hlídka literární 9, 1892, č. 1, s. 9–12; č. 2, s. 45–48; č. 3, s. 95–98; č. 4, s. 133–139; č. 5, s. 173–174; č. 7, s. 241–245; č. 8, s. 286–289; č. 9, s. 321–326; č. 10, s. 361–366; č. 11, s. 401–406

[18] ČECH, Leander, 1907. "Vítězslav Hálek"; in Literatura česká devatenáctého století III/2 (Praha: Jan Laichter), s. 194–270

[19] DOLEŽEL, Lubomír, 1993. Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

[20] HAMAN, Aleš, 1999. "Hálek a Turgeněv (Křídové kresby a Lovcovy zápisky)"; in idem: Česká literatura 19. století a evropský kontext (Plzeň: Západočeská univerzita), s. 84–94

[21] HAMAN, Aleš, 2010. Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století (Praha: ARSCI)

[22] HILSKÝ, Martin, 2010. Shakespeare a jeviště svět (Praha: Academia)

[23] HRDLIČKA, Josef, 2007. "Několik slov ke Šlejharovu Zločinu"; in Šlejhar, J. K.: Zločin; ed. Josef Hrdlička (Praha: Herrmann a synové), s. 77–85

[24] HÝSEK, Miloslav, 1911. Literární Morava (Praha: Nákladem vydavatelského družstva Moravsko-slezské revue)

[25] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1958. "Raisovo úsilí o realistickou prózu (Ke genesi realismu let osmdesátých a devadesátých)"; Česká literatura 6, č. 3, s. 317–340

[26] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1976. "Vesnická povídka a K. V. Rais"; in Rais, K. V.: Výminkáři; ed. Jarmila Víšková (Praha: Odeon), s. 7–19

[27] JEŘÁBEK, Dušan, 1955. "Doslov"; in Hálek, Vítězslav: Povídky III; ed. Dušan Jeřábek (Praha: SNKLHU), s. 625–630

[28] JEŘÁBEK, Dušan, 1958. "Hálek a Shakespeare"; in Franku Wollmanovi k sedmdesátinám (Praha: SPN), s. 603–616

[29] JEŘÁBEK, Dušan, 1991. "Vítězslav Hálek a ruská literatura"; in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada D (literárněvědná), roč. 40, č. 38, s. 159–163

[30] KABELÍK, Jan, 1924. "Úvod"; in Dohnal, Antoš: První povídky hanácké; ed. Jan Kabelík (Olomouc: R. Promberger), s. V–XVIII

[31] KUBÍČEK, Tomáš a kol., 2002. Literární Morava (Brno: Muzejní a vlastivědná společnost)

[32] KUDRNÁČ, Jiří, 2002. "Komentář"; in Šlejhar, Josef Karel: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí; ed. Zina Komárková (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[33] KUSÁKOVÁ, Lenka, 2000. "František Pravda"; in Opelík, Jiří a kol.: Lexikon české literatury III/2 (Praha: Academia), s. 1058–1060

[34] NOVÁK, Arne, 1907. "František Pravda"; in Literatura česká devatenáctého století III/2 (Praha: Jan Laichter), s. 118–136

[35] POHORSKÝ, Miloš, 1956. "Obraz vesnice v Hálkově próze"; Česká literatura 4, č. 1, s. 33–61

[36] PROCHÁZKA, Martin, 1988. "Images of King Lear in Czechoslovak folklore"; in Habicht, Werner – Palmer, David John – Pringle, Roger (eds.): Images of Shakespeare. Proceedings of the third congress of the internationa Shakespeare Assotiation, 1986 (Newark: Univ. Delaware press), s. 258–268

[37] ŘEPA, Milan, 2001. Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století (Brno: Doplněk)

[38] SKALIČKA, Jiří, 1987. "Proč Staré hanácké povídky Antoše Dohnala?"; in Dohnal, Antoš: Staré hanácké povídky; ed. Jiří Skalička (Ostrava: Profil), s. 234–249

[39] SOUKUP, Daniel, 2010. "Rebelanti, tuláci a cikáni – k domestikaci jinakosti v Hálkových prózách"; Česká literatura 58, č. 6, s. 732–758

[40] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host)