K problematice novinářského jazyka

Variant title
К проблематике языка газеты
Zur Problematik der Zeitungsprache
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. [108]-120
Extent
[108]-120
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Pod vedením prof. Trávnička a ve spolupráci se Svazem čs. novinářů prováděl v minulých letech seminář pro slovanskou filologii při filosofické fakultě MU a jazykovědný seminář při pedagogické fakultě MU v Brně průzkum novinářského jazyka. Posluchači slavistiky a vědečtí pomocníci obou seminářů excerpovali náš denní tisk a sebrali jistý materiál, na jehož základě bylo pro Svaz zpracováno několik zpráv o stavu jazyka v našich novinách. Přestože materiál i zprávy byly zaměřeny převážně k otázkám jazykové správnosti a jazykové čistoty, narazili jsme při zpracovávání materiálu i na některé problémy obecnějšího rázu; pokusím se je v tomto článku vyložit.
Document