Разновидности сложных предложений сравнительно-противопоставительного типа в русском языке (в сопоставлении с чешским)

Název: Разновидности сложных предложений сравнительно-противопоставительного типа в русском языке (в сопоставлении с чешским)
Transliterovaný název
Raznovidnosti složnych predloženij sravnitel'no-protivopostavitel'nogo tipa v russkom jazyke (v sopostavlenii s češskim)
Variantní název:
  • Typy ruských souvětí vyjadřujících srovnání ve smyslu nestejné míry
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. [75]-80
Rozsah
[75]-80
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.