Разновидности сложных предложений сравнительно-противопоставительного типа в русском языке (в сопоставлении с чешским)

Variant title
Typy ruských souvětí vyjadřujících srovnání ve smyslu nestejné míry
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. [75]-80
Extent
[75]-80
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document