Разновидности сложных предложений сравнительно-противопоставительного типа в русском языке (в сопоставлении с чешским)

Title: Разновидности сложных предложений сравнительно-противопоставительного типа в русском языке (в сопоставлении с чешским)
Transliterated title
Raznovidnosti složnych predloženij sravnitel'no-protivopostavitel'nogo tipa v russkom jazyke (v sopostavlenii s češskim)
Variant title:
  • Typy ruských souvětí vyjadřujících srovnání ve smyslu nestejné míry
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. [75]-80
Extent
[75]-80
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.