Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [211]-215
Rozsah
[211]-215
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document