Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [211]-215
Extent
[211]-215
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document