Rusínová, Zdenka

Name variants:

Rusínová, Zdenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Article
Rusínová, Zdenka. Česká desubstantivní adverbia v diachronním pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 121–140.

Chapter
Rusínová, Zdenka. Deadverbiální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, pp. 111–112.

Article
Rusínová, Zdenka. Deminutiva ve frazeologických přirovnáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 101–106.

Article
Rusínová, Zdenka. Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického : intenzifikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 91–95.

Article
Rusínová, Zdenka. Deminutivum jako jazykové univerzálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 137–145.

Chapter
Rusínová, Zdenka. Denumerální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, pp. 113–114.

Chapter
Rusínová, Zdenka. Depronominální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, pp. 87–110.

Chapter
Rusínová, Zdenka. Desubstantivní adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, pp. 12–61.

Chapter
Rusínová, Zdenka. Deverbální adverbia. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, pp. 63–85.

Article
Rusínová, Zdenka. [Dolník, Juraj; Bajzíková, Eugénia; Mlacek, Josef; Tomajková, Elena; Žigo, Pavol. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 206–214.

Article
Rusínová, Zdenka. [Hlubinková, Zuzana. Tvoření slov ve východomoravských nářečích]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 324–326.

Article
Rusínová, Zdenka. K distribuci alomorfů -i/-ové v nom. pl. maskulin životných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 71–78.

Article
Rusínová, Zdenka. K tvoření adjektiv ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 141–145.

Article
Rusínová, Zdenka. K tvoření deadjektivních adverbií v staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 149–158.

Article
Rusínová, Zdenka. K tvoření deminutiv ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 154–162.

Article
Rusínová, Zdenka. [Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19891990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. 161–165.

Article
Rusínová, Zdenka. Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 211–215.

Article
Rusínová, Zdenka. Názvy vlastností ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 183–186.

Article
Rusínová, Zdenka. Některé aspekty distribuce alomorfů : (genitiv a lokál sg. maskulin). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 23–31.

Article
Rusínová, Zdenka. O vlivu slovotvorného systému na systém morfologický. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19741975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 43–47.

Article
Rusínová, Zdenka. [Olomouc v perspektivách kulturní revoluce. Sv. 3., K tradicím a úkolům jazykovědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 165–167.

Article
Rusínová, Zdenka; Šlosar, Dušan. Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 37–64.

Chapter
Rusínová, Zdenka. Seznam zkratek. In: Rusínová, Zdenka. Tvoření staročeských adverbií. 1984, pp. 120–125.

Article
Rusínová, Zdenka. [Sgall, Petr; Hronek, Jiří. Čeština bez příkras]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 151–156.

Article
Rusínová, Zdenka. Slovotvorba staročeských depronominálních adverbií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, vol. 32, iss. A31, pp. 51–65.