Několik poznámek k české sfragistice

Variantní název
Some notes to the Czech sphragistics
Přispěvatel
Vitásková, J. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. [159]-166
Rozsah
[159]-166
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document