Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1986, roč. 35, č. C33

Obrázek
Rok
1986
Rok vydání
1986
Ústav FF MU
Page Title
[7]-31 K historickému dílu Jaroslava Kudrny Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[33]-41 O teorii a cílech ideologie buržoazního čechoslovakismu Kolejka, Josef | pdficon
Page Title
[43]-51 Výsledky a perspektivy historiografie vzniku SSSR Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[53]-60 Lenin a historické studium politických stran Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[61]-69 Zum Begriff Weltgeschichte bei Marx und Engels Berthold, Werner | pdficon
Page Title
[71]-78 Český finanční kapitál a česká buržoazní politika před r. 1914 Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[79]-89 Nezdařené pokusy o založení českých akciových bank na Moravě v letech 1872-1873 Janák, Jan | pdficon
Page Title
[91]-99 Emanuel Fait a Střední Asie Dorovský, Ivan | pdficon
Page Title
[101]-109 Palacký a francouzská liberální historiografie Válka, Josef | pdficon
Page Title
[111]-120 Úvahy Jana Evangelisty Purkyně o smyslu a poslání jeho vědeckého díla Halas, František X. | pdficon
Page Title
[121]-127 Ke vztahu Josefa Dobrovského k Augustu Ludwigu Schlözrovi Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[129]-134 K sociální struktuře bardejovských řemeslníků v 17. století Marečková, Marie | pdficon
Page Title
[135]-143 Osvícenský absolutimus a zednářství ve střední Evropě Šindelář, Bedřich | pdficon
Page Title
[145]-153 Americká revoluce v pracích nejstarší generace amerických historiků Vykoupil, Libor | pdficon
Page Title
[155]-158 Konfirmace privilegií olomouckých kartuziánů v 18. století Goněc, Vladimír | pdficon
Page Title
[159]-166 Několik poznámek k české sfragistice Krejčíková, Jarmila; Krejčík, Tomáš | pdficon