Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1954, roč. 3, č. C1

Obrázek
Rok
1954
Rok vydání
1954
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám prof. Viléma Chmelaře
Ústav FF MU
Page Title
[Úvodní slovo redakce] | pdficon
hidden section [Obrazová příloha]
Page Title
[Obrazová příloha] | pdficon
Články – Статьи
Page Title
[9]-17 Kdy bylo Chebsko připojeno k německé říši Šimek, Emanuel | pdficon
[18]-44 Několik poznámek k otázce našeho vystěhovalectví v epoše kapitalismu Šindelář, Bedřich | pdficon
[45]-53 Politické poslání reliefu v Assyrii Hrubý, Jiří | pdficon
[54]-65 Tváře krásných madon Kutal, Albert | pdficon
[66]-78 Leoš Janáček a Polsko Štědroň, Bohumír | pdficon
Referáty – Критики
Page Title
[79]-91 Prameny k hospodářským dějinám Bulharska v době rozkladu tureckého feudalismu : (nová díla akademika N.V. Michova) Kabrda, Josef | pdficon
[92]-100 Otázka jižních Slovanů v pojetí Marxe a Engelse Kabrda, Josef | pdficon
Zprávy
Page Title
[101]-104 Tradice národních výborů : (příspěvek ke vzniku národních výborů) Kolejka, Josef | pdficon