Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1964, roč. 13, č. D11

Obrázek
Rok
1964
Rok vydání
1964
Stati
Page Title
[5]-30 Coвeтcкaя caтиричecкaя кoмeдия ceрeдины 20-х гoдoв : (A. Фaйкo, H. Зpдмaн, Б. Poмaшoв) Mikulášek, Miroslav | pdficon
[31]-42 Polonofilství Antala Staška Pelikán, Jarmil | pdficon
[43]-48 Problemi di traduzione intorno all'opera di Karel Čapek Ondráček, Jaroslav | pdficon
[49]-58 Češi a počátky běloruského národního a literárního hnutí v prvním desetiletí 20. století Krhoun, Mečislav | pdficon
[59]-72 Contribution a l'étude des nouvelles ďAndré Stil Stupka, Vladimír | pdficon
[73]-78 O jednom motivu : (ke genezi prózy Jana Nerudy U tří lilií) Justl, Vladimír | pdficon
[79]-96 České překlady z polské literatury v letech 1914-1930 Krystýnek, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
[97]-105 Několik publikací o dramatě a divadle Závodský, Artur | pdficon
106-117 Des chansons de geste à la poésie courtoise Novák, Otakar | pdficon
[118]-122 Některé problémy české historické beletrie Kopecký, Milan | pdficon
123-128 Quelques études sur les problèmes de la prose française moderne Fryčer, Jaroslav | pdficon
Materiály
Page Title
[129]-134 Bruchstück eines südbairischen Osterspiels Zatočil, Leopold | pdficon
Page Title
135-151 Dopisy Petra Bezruče Zdeňku Bárovi Závodský, Artur | pdficon
Page Title
152-160 Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do J.E. Purkyniego Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
Page Title
161-164 Neznámý dopis D.N. Mamina-Sibirjaka Mandát, Jaroslav | pdficon
Glosy
Page Title
[165]-167 Une pièce de Pedro Calderón de la Barca retrouvée en Tchécoslovaquie Novák, Otakar | pdficon
Page Title
167-172 Tolstoj, Björnson a Slováci Michl, Josef B. | pdficon
Page Title
172-173 Problèmes de périodisation de la littérature roumaine Beneš, Pavel | pdficon
Page Title
173-177 Ein mährisches "Hermann und Dorothea" : Epos Krejčí, Pavel | pdficon
Recenze
Page Title
[178]-185 [Salinari, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
185-186 [Fischer, Jan Otokar. Problémy francouzského kritického realismu] Stupka, Vladimír | pdficon
187-189 [Závodský, Artur. Gabriela Preissová] Bundálek, Karel | pdficon
189-190 [Кирдан, Борис Петрович. Русские народные думы : (XV - начало XVII в.)] Krhoun, Mečislav | pdficon
191-193 [Goleniščev-Kutuzov, Il'ja Nikolajevič. Ital'janskoje vozroždenije i slavjanskije literatury XV-XVI vekov] Kopecký, Milan | pdficon
193-194 Bratr Oldřich, Čech z Furlánska : popis východních krajů světa Gregor, Alois | pdficon
194-196 [Гілевіч, Ніл Сымонавіч. Aкрыленая рэвалюцыя : (паэзія "Маладяка")] Krhoun, Mečislav | pdficon
196-198 [Picon, Gaëtan. Lecture de Proust] Fryčer, Jaroslav | pdficon
198 [Honzík, Karel. Ze života avantgardy] Závodský, Artur | pdficon
198-200 Sbírka přísloví Josefa Dobrovského v prvním kritickém vydání Kopecký, Milan | pdficon
200-203 [Hálek, Vítězslav. Dopisy 1849-1874] Válek, Vlastimil | pdficon
203 [Lederer, Jiří. Lidé kolem mikrofonu] Závodský, Artur | pdficon
Zprávy
Page Title
[204]-205 Universidad de La Habana, publicación bimestral, no. 159 Bartoš, Lubomír | pdficon
205 Cenná bibliografie Závodský, Artur | pdficon
205-206 Užitečná edice Srna, Zdeněk | pdficon
206-208 Veřejné přednášky o literatuře v r. 1963 Válek, Vlastimil | pdficon
208-209 Diplomové práce s tematikou literárněvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[210]-216 Výměna - Книгообмен - Büchereinlauf - Books received | pdficon