Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1993, roč. 42, č. I27

Obrázek
Rok
1993
Rok vydání
1993
ISBN
80-210-0890-3
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Page Title
[7]-15 Osobnost a doba : sto let od narození českého psychologa univerzitního profesora PhDr. Viléma Chmelaře, DrSc., člena korespondenta ČSAV Viewegh, Josef | pdficon
Stati – Articles
Page Title
[17]-22 Integrační funkce osobnosti : koncepce a problémy Smékal, Vladimír | pdficon
[23]-29 Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti Kolaříková, Olga | pdficon
[31]-38 Kategorie "souvislost" v současné psychologii Švancara, Josef | pdficon
[39]-46 Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků Švancara, Josef | pdficon
[47]-65 Funkční a dysfunkční soužití v rodině a manželství : některé koncepty a modely Plaňava, Ivo | pdficon
[67]-77 Role ženy a muže v eufunkčním a dysfunkčním manželství Dan, Jiří; Janíčková, Lenka | pdficon
[79]-92 Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě Clark, Nancy; Míček, Libor | pdficon
[93]-98 Hodnotová orientace a "locus of control" Svoboda, Mojmír; Drdová, Drahomíra | pdficon
[99]-104 Internalita a externalita a školní úspěšnost Hladík, Ladislav; Svoboda, Mojmír | pdficon
[105]-110 Znaková informace a psychologie paměti a učení v novém paradigmatu objasňujícím vztah mozku a psychiky Vašina, Lubomír; Sobotka, Martin | pdficon
[111]-121 Semantic structure of adolescent's actual, ideal and unwanted self Macek, Petr; Osecká, Liduška; Blatný, Marek | pdficon
[123]-132 Psychologické úvahy o estetickém vnímání, prožívání a poznávání sochařského umění Stránská, Zdenka | pdficon
Diskuse – Discussion
Page Title
[133]-137 Psychology : a new view on holistic approach Kostroň, Lubomír | pdficon
Zprávy o výzkumu – Research news
Page Title
[139]-142 Die Entwicklungsdynamik der Leseleistung von Kindern mit Legasthenie und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung Dan, Jiří | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[143]-144 [Hewstone, Miles. Causal attribution: from cognitive processes to collective beliefs] Koplíková, Ivana | pdficon
144-145 [Shaver, Kelly G. The attribution of blame: causality, responsibility and blameworthiness] Koplíková, Ivana | pdficon
145-146 [Tepperwein, Kurt. Umenie ľahko sa učiť: metódy, ktoré vám uľahčia učenie] Stránská, Zdenka | pdficon
146-148 [Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся] Stránská, Zdenka | pdficon
148 [Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie)] Dan, Jiří | pdficon