Doktorské a magisterské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2003-2004

Název: Doktorské a magisterské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2003-2004
Variantní název:
  • Doktor- und Magisterarbeiten, die am Institut für Archäologie und Museologie der philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno in den Jahren 2003-2004 verteidigt wurden
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, roč. 54-55, č. M10-11, s. 170-174
Rozsah
170-174
  • ISSN
    1211-6327
Type: Bibliografie
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.