Doktorské a magisterské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2001-2002

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 267-270
Rozsah
267-270
  • ISSN
    1211-6327
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document