Doktorské a magisterské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2001-2002

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 267-270
Extent
267-270
  • ISSN
    1211-6327
Type: Bibliography
Language
Czech
License: Not specified license
Document