Doktorské a magisterské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 1998-2000

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. [197]-201
Extent
[197]-201
  • ISSN
    1211-6327
Type: Bibliography
Language
Czech
License: Not specified license
Document