Doktorské (Ph.D.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2005–2008

Variant title
Doktor-, Magister- und Bakalararbeiten, die am Institut für Archäologie und Museologie der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno in den Jahren 2005–2008 verteidigt wurden
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, vol. 56-57, iss. M12-13, pp. [145]-162
Extent
[145]-162
  • ISSN
    1211-6327
Type: Bibliography
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document