N5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: N5
Rok vydání
2001
ISSN
1211-6335
ISBN
80-210-2519-0
Články
Title Document
Nápisy na misce z Garigliana | [5]–10
Urbanová, Daniela
PDF
Die antiken Vasen in den Sammlungen zu Lešná | [11]–30
Orlinski-Raidl, Věnceslava
PDF
Isidiorus Hispalensis - Etymologiarum sive Originum libri XX (VII. De avibus, VIII. De minutis volatilibus) : textová tradice dvou vybraných kapitol ve středověku | [31]–42
Fuksová, Jana
PDF
Suger : De rebus in administratione sua gestis II | [43]–52
Adámková, Iva
PDF
Cesta Vlastimila Kybala k vydání Regulí M. Matěje z Janova : (zpracováno na základě průzkumu korespondence) | [53]–60
Hrdlička, Jaroslav
PDF
Recenze
Title Document
[Die Sprache. 1995, Band 37, Heft 2, Bartoněk, Antonín; Buchner, Giorgio. Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VII. Jhs)] | [61]–62
Urbanová, Daniela
PDF
Dvě publikace Antonia Stramaglii | 62–64
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Das griechische Satyrspiel. Herausgegeben von Kraus Krumeich, Nikolaus Pechstein und Bernd Siedensticker] | 64–65
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Stankiewicz, Lucyna. Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii] | 65–66
Radová, Irena
PDF
[Ezopovy bajky; Katonova dvojverší; Rada otce synovi] | 66–67
Nechutová, Jana
PDF
[Morée, Peter C. A. Preaching in fourteenth-century Bohemia: the life and ideas of Milicius de Chremsir (+1374) and his significance in the historiography of Bohemia] | 67–68
Filip, Pavel
PDF
[Boesch Gajano, Sofia. La santità] | 69–70
Baránková, Drahomíra
PDF
[Maspero, Francesco; Granata, Aldo. Bestiario medievale] | 70–71
Fuksová, Jana
PDF
[Říhová, Milada. Dvorní lékař posledních Lucemburků: Albík z Uničova, lékař králů Václava IV. a Zikmunda, profesor pražské univerzity a krátký čas i arcibiskup pražský] | 72
Nechutová, Jana
PDF
[Christidis, A.-F., ed. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας] | 73–74
Hanousková, Michaela
PDF
[Antiquorum non immemores...: Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893-1993] | 74–75
Bartoňková, Dagmar
PDF
hidden section Oprava
Title Document
Oprava | 75
PDF