Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická 2000, roč. 49, č. N5

Obrázek
Rok
2000
Rok vydání
2001
ISSN
1211-6335
ISBN
80-210-2519-0
Články
Page Title
[5]-10 Nápisy na misce z Garigliana Urbanová, Daniela | pdficon
[11]-30 Die antiken Vasen in den Sammlungen zu Lešná Orlinski-Raidl, Věnceslava | pdficon
[31]-42 Isidiorus Hispalensis - Etymologiarum sive Originum libri XX (VII. De avibus, VIII. De minutis volatilibus) : textová tradice dvou vybraných kapitol ve středověku Fuksová, Jana | pdficon
[43]-52 Suger : De rebus in administratione sua gestis II Adámková, Iva | pdficon
[53]-60 Cesta Vlastimila Kybala k vydání Regulí M. Matěje z Janova : (zpracováno na základě průzkumu korespondence) Hrdlička, Jaroslav | pdficon
Recenze
Page Title
[61]-62 [Die Sprache. 1995, Band 37, Heft 2, Bartoněk, Antonín; Buchner, Giorgio. Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VII. Jhs)] Urbanová, Daniela | pdficon
62-64 Dvě publikace Antonia Stramaglii Bartoňková, Dagmar | pdficon
64-65 [Das griechische Satyrspiel. Herausgegeben von Kraus Krumeich, Nikolaus Pechstein und Bernd Siedensticker] Bartoňková, Dagmar | pdficon
65-66 [Stankiewicz, Lucyna. Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii] Radová, Irena | pdficon
66-67 [Ezopovy bajky; Katonova dvojverší; Rada otce synovi] Nechutová, Jana | pdficon
67-68 [Morée, Peter C. A. Preaching in fourteenth-century Bohemia: the life and ideas of Milicius de Chremsir (+1374) and his significance in the historiography of Bohemia] Filip, Pavel | pdficon
69-70 [Boesch Gajano, Sofia. La santità] Baránková, Drahomíra | pdficon
70-71 [Maspero, Francesco; Granata, Aldo. Bestiario medievale] Fuksová, Jana | pdficon
72 [Říhová, Milada. Dvorní lékař posledních Lucemburků: Albík z Uničova, lékař králů Václava IV. a Zikmunda, profesor pražské univerzity a krátký čas i arcibiskup pražský] Nechutová, Jana | pdficon
73-74 [Christidis, A.-F., ed. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας] Hanousková, Michaela | pdficon
74-75 [Antiquorum non immemores...: Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893-1993] Bartoňková, Dagmar | pdficon
hidden section Oprava
Page Title
75 Oprava | pdficon