1-2

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2009
Ročník: 44
Číslo: 1-2
Název čísla
Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám
Jiří Vysloužil at 85
Rok vydání
2009
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
ISBN
978-80-210-4992-5
Poznámka
  • Za titulním listem fotografie prof. Vysloužila.
Ústav FF MU
Title Document
Moje hudební rozpomínání | [5]–9
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Meine musikalische Anamnese | 10–15
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Teorie a dějiny hudby na JAMU v prvních letech její existence | [17]–24
Bártová, Jindřiška
PDF
hidden section Klein the Janáčkian
Title Document
Klein the Janáčkian | [25]–33
Beckerman, Michael
PDF
Title Document
Giovanni Giacomo Komarek Boemo, (1648 Hradec Králové – ante 9.4.1706 Řím), hradecký (noto)tiskař v Římě | [35]–45
Bohadlo, Stanislav
PDF
Title Document
Návrat Jana Nováka do USA | [47]–54
Flašar, Martin
PDF
Title Document
Pohľad muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia | [55]–66
Chalupka, Ľubomír
PDF
Title Document
Problém stratifikace prvotní a druhotné existence lužickosrbského hudebního folklóru | [67]–71
Kalina, Petr
PDF
Title Document
Ke vzniku, vývoji a impulzům projektové hudební kompozice | [73]–81
Kohoutek, Ctirad
PDF
Title Document
Wagnerism in the Czech lands around 1900 | [83]–90
Kopecký, Jiří
PDF
Title Document
Erinnerungen an 29 Jahre einer mährisch-österreichischen Freundschaft | [91]–97
Krones, Hartmut
PDF
Title Document
Jiří Vysloužil a hudební lexikografie | [99]–105
Macek, Petr
PDF
Title Document
Oskar Nedbal, die Südslawen und die russischen Jugoslawen : 135 Jahre von der Geburt des Komponisten | [107]–111
Mosusova, Nadežda
PDF
Title Document
Erinnerungen an wegweisende Janáček-Produktionen in Deutschland: "Das schlaue Füchslein" (Berlin 1956), "Die Sache Makropulos" (Stuttgart 1970) | [113]–119
Müller, Ulrich
PDF
Title Document
Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J.A. Questenberga v prvním desetiletí 18. století | [121]–140
Perutková, Jana
PDF
Title Document
Muzikolog a estetik Jaroslav Volek dobově i aktuálně | [141]–151
Poledňák, Ivan
PDF
Title Document
Jiří Vysloužil, Alois Hába a Paul Hindemith v zrcadle tvůrčích kontinuit | [153]–158
Přibylová, Lenka
PDF
Title Document
Jiří Vysloužil ve Společnosti Vítězslava Nováka | [159]–169
Schnierer, Miloš
PDF
Title Document
Hábova "Musik der Freiheit" pohledem německy píšící muzikologie | [171]–182
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
Od vlastivědy k vlastní vědě : o historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku | [183]–192
Steinmetz, Karel
PDF
Title Document
Vale, Creo! Audimus. (Sbohem, Kreonte! Posloucháme.) : parodická destrukce pozdravu v Stravinského Králi Oidipovi? | [193]–202
Sýkora, Pavel
PDF
Title Document
Private feelings and public statements in the music of Dmitry Shostakovich | [203]–208
Špaček, Jan
PDF
Title Document
Janáček, religion and belief | [209]–215
Tyrrell, John
PDF
Title Document
Henry Cowell a Brno : příspěvek k brněnským meziválečným kontaktům s představiteli světové avantgardy | [217]–223
Zahrádka, Jiří
PDF
hidden section Svědectví v dopisech
Title Document
Svědectví v dopisech | [225]–232
Vysloužil, Jiří; Pečman, Rudolf; Fukač, Jiří
PDF
Title Document
Appendices [– Photo gallery] | [233]–254
PDF