Musicologica Brunensia 2009, roč. 44, č. 1-2

Obrázek
Název čísla
Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám
Jiří Vysloužil at 85
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
ISBN
978-80-210-4992-5
Poznámka
  • Za titulním listem fotografie prof. Vysloužila.
Ústav FF MU
Page Title
[5]-9 Moje hudební rozpomínání Vysloužil, Jiří | pdficon
Page Title
10-15 Meine musikalische Anamnese Vysloužil, Jiří | pdficon
Page Title
[17]-24 Teorie a dějiny hudby na JAMU v prvních letech její existence Bártová, Jindřiška | pdficon
hidden section Klein the Janáčkian
Page Title
[25]-33 Klein the Janáčkian Beckerman, Michael | pdficon
Page Title
[35]-45 Giovanni Giacomo Komarek Boemo, (1648 Hradec Králové – ante 9.4.1706 Řím), hradecký (noto)tiskař v Římě Bohadlo, Stanislav | pdficon
Page Title
[47]-54 Návrat Jana Nováka do USA Flašar, Martin | pdficon
Page Title
[55]-66 Pohľad muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia Chalupka, Ľubomír | pdficon
Page Title
[67]-71 Problém stratifikace prvotní a druhotné existence lužickosrbského hudebního folklóru Kalina, Petr | pdficon
Page Title
[73]-81 Ke vzniku, vývoji a impulzům projektové hudební kompozice Kohoutek, Ctirad | pdficon
Page Title
[83]-90 Wagnerism in the Czech lands around 1900 Kopecký, Jiří | pdficon
Page Title
[91]-97 Erinnerungen an 29 Jahre einer mährisch-österreichischen Freundschaft Krones, Hartmut | pdficon
Page Title
[99]-105 Jiří Vysloužil a hudební lexikografie Macek, Petr | pdficon
Page Title
[107]-111 Oskar Nedbal, die Südslawen und die russischen Jugoslawen : 135 Jahre von der Geburt des Komponisten Mosusova, Nadežda | pdficon
Page Title
[113]-119 Erinnerungen an wegweisende Janáček-Produktionen in Deutschland: "Das schlaue Füchslein" (Berlin 1956), "Die Sache Makropulos" (Stuttgart 1970) Müller, Ulrich | pdficon
Page Title
[121]-140 Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J.A. Questenberga v prvním desetiletí 18. století Perutková, Jana | pdficon
Page Title
[141]-151 Muzikolog a estetik Jaroslav Volek dobově i aktuálně Poledňák, Ivan | pdficon
Page Title
[153]-158 Jiří Vysloužil, Alois Hába a Paul Hindemith v zrcadle tvůrčích kontinuit Přibylová, Lenka | pdficon
Page Title
[159]-169 Jiří Vysloužil ve Společnosti Vítězslava Nováka Schnierer, Miloš | pdficon
Page Title
[171]-182 Hábova "Musik der Freiheit" pohledem německy píšící muzikologie Spurný, Lubomír | pdficon
Page Title
[183]-192 Od vlastivědy k vlastní vědě : o historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku Steinmetz, Karel | pdficon
Page Title
[193]-202 Vale, Creo! Audimus. (Sbohem, Kreonte! Posloucháme.) : parodická destrukce pozdravu v Stravinského Králi Oidipovi? Sýkora, Pavel | pdficon
Page Title
[203]-208 Private feelings and public statements in the music of Dmitry Shostakovich Špaček, Jan | pdficon
Page Title
[209]-215 Janáček, religion and belief Tyrrell, John | pdficon
Page Title
[217]-223 Henry Cowell a Brno : příspěvek k brněnským meziválečným kontaktům s představiteli světové avantgardy Zahrádka, Jiří | pdficon
hidden section Svědectví v dopisech
Page Title
[225]-232 Svědectví v dopisech Vysloužil, Jiří; Pečman, Rudolf; Fukač, Jiří | pdficon
Page Title
[233]-254 Appendices [– Photo gallery] | pdficon