Opera Slavica 1993, roč. 3, č. 2

Obrázek
Rok
1993
Rok vydání
1993
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-10 Языковая ситуация в Белоруссии Bieder, Hermann | pdficon
11-18 Ke změnám v charakteru současné spisovné ruštiny Trösterová, Zdeňka | pdficon
19-26 Древнейшая территория праславянского языка : гипотезы и рассуждения Bondarenko, A. | pdficon
27-31 Проблематика периодизации истории русского языка : происхождение русского литературного языка Brandner, Aleš | pdficon
32-36 Динамика развития русского и чешского словарного запаса Korostenski, Jiří | pdficon
37-42 K systémovým aspektům některých internacionalizačních procesů v slovní zásobě současné ruštiny Gazda, Jiří | pdficon
43-48 Niekoľko slov o časticiach a o vyjadrovaní expresívne-emocionálneho obsahu a formy komunikácie Mikluš, Michal | pdficon
Kronika
Page Title
49 Michal Mikluš 60 ročný Sisák, Miron | pdficon
Recenze
Page Title
50-52 [Хабургаев, Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: имена] Trösterová, Zdeňka | pdficon
52-55 [Азарх, Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка] Brandner, Aleš | pdficon
55-58 O makedonské onomastice zevrubně Dorovský, Ivan | pdficon
58-59 [Rusko-český lingvodidaktický slovník] Vacek, Jiří | pdficon
60-61 [Studie z textové lingvistiky] Šturala, Jan | pdficon
62-64 [Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského: Philologica roč. XXXIX] Trösterová, Zdeňka | pdficon