Třináct let po = Trinásť rokov po

Obrázek
Variantní název
Trinásť rokov po
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (Editor)
Zelenka, Miloš (Editor)
Zelenková, Anna (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty
Rok vydání
2006
Rozsah
377 s.
Edice
  • Brněnské texty k slovakistice; 9
ISBN
80-210-4180-3
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 549688
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
3-6 Úvodem | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
7-11 Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít) | pdf icon Bátorová, Mária
Page Chapter number Title
12-16 Překladatelské úvahy nad studiemi Mukařovského, aneb Má strukturalismus místo v dnešní maďarské literární vědě? | pdf icon Béke, Márton
Page Chapter number Title
17-25 Vzťah textu a metatextu v prácach F. Miku: prípad eseje Česko-slovenský rámec príspevku | pdf icon Benyovszky, Krisztián
Page Chapter number Title
26-34 Mediální gramotnost jako teoretické a pedagogické téma současnosti | pdf icon Bína, Daniel
Page Chapter number Title
35-42 České dějiny na stránkách slovenského Historického časopisu (1993-2006) | pdf icon Blümlová, Dagmar; Blüml, Josef
Page Chapter number Title
43-49 Vývin kognitívnych vied alebo prevraty vo vedách v 21. storočí na Slovensku a v Českej republike | pdf icon Čulenová, Eva
Page Chapter number Title
50-55 Literárnokritické začiatky J. M. Hurbana a formovanie slovenského romantizmu | pdf icon Čúzy, Ladislav
Page Chapter number Title
56-62 Stereotypy v česko-slovenskom kontexte | pdf icon Dolník, Juraj
Page Chapter number Title
63-81 Plebejství a vulgarizace v evropském literárním procesu | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
82-92 K problematice "milostných pojmenování" na jihu Čech : (na slovech typu hláskat, hudlánkovat, bendit - zbandit a kobza) | pdf icon Holub, Zbyněk
Page Chapter number Title
93-98 "Československá" historiografie 1918-1992 - realita, nebo fikce? | pdf icon Jiroušek, Bohumil
Page Chapter number Title
99-104 Křesťanské chápanie slovakistiky | pdf icon Käfer, István
Page Chapter number Title
105-113 Aktuálna reflexia česko-slovenského literárneho kontextu 16. storočia : (Martin Rakovský, Descriptio Urbis Lunae Boiemicae, 1558) | pdf icon Kákošová, Zuzana
Page Chapter number Title
114-124 K otázke religiozity v ľudovej rozprávke | pdf icon Keruľová, Marta
Page Chapter number Title
125-130 Třináct let po rozpadu československé federace očima Poláka : (v středoevropském kontextu) | pdf icon Kola, Adam F.
Page Chapter number Title
131-142 O našom štáte, mene a literatúre | pdf icon Koprda, Pavol
Page Chapter number Title
143-152 Telovýchovné názvoslovie M. Tyrša a I.B. Zocha z hľadiska jazykovej diglosie | pdf icon Kubišová, Hedviga
Page Chapter number Title
153-161 České a slovenské překlady pozdního díla R.M. Rilka | pdf icon Kučera, Petr
Page Chapter number Title
162-167 Naozaj trinásť rokov po? : úvaha o tom, ako to vlastně je... | pdf icon Kusá, Mária
Page Chapter number Title
168-173 Novější mezikulturní komunikace v integraci řeči (slovo - zpěv - obraz)? | pdf icon Lepilová, Květuše
Page Chapter number Title
174-195 Kľukatá línia vzájomných jazykových vzťahov | pdf icon Nábělková, Mira
Page Chapter number Title
196-205 Kultúrne pozadie českých a slovenských jazykových inovácií : (na materiáli neologizmov a okazionalizmov) | pdf icon Orgoňová, Oľga
Page Chapter number Title
206-209 In margine posledních 13 let tzv. nitranské školy : stručná reflexe | pdf icon Pavera, Libor
Page Chapter number Title
210-216 Česká a slovenská literatura: meziliterární společenství, nebo vzájemnost? | pdf icon Pokorný, Milan
Page Chapter number Title
217-221 New criticism - worth reconsidering? | pdf icon Pokrivčák, Anton
Page Chapter number Title
222-229 Úvaha k česko-slovensko-maďarsko-(polskému) troj(čtyř)úhelníku | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
230-236 Obrysy současné česko-polsko-slovenské "literárněvědné" spolupráce | pdf icon Štěpán, Ludvík
Page Chapter number Title
237-247 K trojuholníku okupácia-revolúcia-integrácia cez prizmu politiky a literatúry | pdf icon Šuša, Ivan
Page Chapter number Title
248-257 Bernolákovská a po česky písaná obrodenecká poézia na Slovensku ako literárnohistorický problém | pdf icon Vojtech, Miloslav
Page Chapter number Title
258-259 Rudolf Sloboda: Hudba : (glosa) | pdf icon Zámečníková, Katarína
Page Chapter number Title
260-272 Česká a slovenská literárna komparatistika 20. storočia | pdf icon Zelenka, Miloš
Page Chapter number Title
273-282 Poznámky k interpretácii neznámého rukopisu Štefana Krčméryho Vajanský | pdf icon Zelenková, Anna
Page Chapter number Title
283-294 Reflexia o hodnotách a hodnotení v literatúre pre mladého čitateľa : (z výskumu literatúry v literatúre trinásť rokov po tom) | pdf icon Žemberová, Viera
Page Chapter number Title
295-304 Slováci a Česi vo vzťahu k podkarpatskoruskému priestoru | pdf icon Žeňuch, Peter
Page Chapter number Title
305-314 Slovenská a česká symbolika | pdf icon Žilka, Tibor
Page Chapter number Title
315-373 Výberová bibliografia slovenskej literatúry v českom prostredí : (1990-1995) | pdf icon Zelenková, Anna