Linguistica Brunensia 2015, roč. 63, č. 2

Obrázek
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Page Title
7-25 Nástin typologie fonologických změn na úrovni slova Bičan, Aleš; Bičanová, Lenka | pdficon
27-45 Indoevropský etymon dlouhý ve světle slovanských a tocharských kontinuantů Blažek, Václav | pdficon
47-55 Die romanische Bezeichnung der Bachschmerle in der indogermanischen Perspektive Sadziński, Witold; Witczak, Krzysztof Tomasz | pdficon
57-83 Zájmenná deklinace v altajských jazycích Blažek, Václav; Schwarz, Michal | pdficon
85-86 Profesoru Šlosarovi k půljubileu Pleskalová, Jana | pdficon
87-107 Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu Bičan, Aleš | pdficon
109-124 Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích Kosek, Pavel | pdficon
Kronika – Anniversaries
Page Title
125-129 Marii Krčmové k narozeninám Šefčík, Ondřej; Čapková, Blanka | pdficon
130-136 Hans-Jürgen Sasse (*30.4.1943 – †14.1.2015) Blažek, Václav | pdficon
137-156 Andrzej Zaborski (*7.10.1942 – †1.10.2014) Dufková, Kristýna; Blažek, Václav | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Page Title
157 [Hannahs, Stephen John. The phonology of Welsh] Vykypěl, Bohumil | pdficon
158-160 [Bing Li. A'ertai yuyan yuanyin hebi yanjiu (Vowel Harmony in Altaic Languages)] Schwarz, Michal | pdficon
161-163 [Huỳn Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Hữu Chương, eds. Những vấn đềchính tảtiếng Việt hiện nay] Schwarz, Michal | pdficon
164-167 [Gardani, Francesco; Arkadiev, Peter; Amiridze, Nino, eds. Borrowed morphology] Boček, Vít | pdficon
168 [Stump, Gregory; Finkel, Raphael A. Morphological Typology: From Word to Paradigm] Vykypěl, Bohumil | pdficon
169-183 [Mikulėnienė, Danguolė; Stafecka, Anna, eds. Baltu valodu atlants. Leksika 1, Flora = Baltų kalbų atlasas. Leksika 1, Flora = Atlas of the Baltic languages. Lexis 1, Flora] Blažek, Václav | pdficon
184-187 [Изотов, Андрей Иванович. Старославянский язык в сравнительно-историческом освещении: учебное пособие] Brandner, Aleš | pdficon
188-191 [Сергеева, Елена Владимировна. История русского литературного языка: учебное пособие] Brandner, Aleš | pdficon
192-193 [Die slavischen Sprachen: ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Band 1, Band 2] Vykypěl, Bohumil | pdficon
194-195 [Schlaak, Claudia. Das zweigeteilte Baskenland: Sprachkontakt, Sprachvariation und regionale Identität in Frankreich und Spanien] Vykypěl, Bohumil | pdficon