2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2015
Ročník: 18
Číslo: 2
Rok vydání
2015
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Genologie jako průzor literaturou | [3]–4
Pospíšil, Ivo
PDF
Články
Title Document
Genologie mezi módou, konjunkturou, stmíváním a nadějí | [5]–15
Pospíšil, Ivo
PDF
Genológia na križovatke | [17]–23
Žemberová, Viera
PDF
The epic cognitive frame in the Psalms : a case study of the Polish translations with Psalm 137 | [25]–47
Płuciennik, Jarosław
PDF
K problému žánru slovenskej renesančnej balady | [49]–63
Keruľová, Marta
PDF
Literární atlas jako "oživený" historiografický žánr | [65]–73
Vančura, Michal; Zelenka, Miloš
PDF
Súčasná rýmovaná poézia a báseň – kronika. Retro? : (E. Ondrejička, V. Křivánek, M. Richter) | [75]–80
Bátorová, Mária
PDF
Satirická groteska českej expresionistickej dramatiky : (k interpretácii hry Franka Wollmana Člun na moři) | [81]–90
Zelenková, Anna
PDF
Vyprávěny, nebo předváděny? : k některým genologickým aspektům auditivních slovesných žánrů | [91]–99
Pokorný, Milan
PDF
Žánr katolické poezie v postmoderní situaci | [101]–113
Kučera, Petr
PDF
Žánrové a motivické vymedzenie súčasnej slovenskej duchovnej literatúry | [115]–128
Gallik, Ján
PDF
K špecifikám memoárov z prostredia koncentračných táborov | [129]–139
Suša, Ivan
PDF
Nad některými aspekty současných středoškolských učebnic, aneb má genologie stále své místo při výuce (národní) literatury? | [141]–157
Pavera, Libor
PDF
Žánr spisovatelského deníku u Michaila Bulgakova | [159]–167
Paučová, Lenka
PDF
Žánrové rozpätie tvorby Terézie Vansovej | [169]–179
Gunišová, Eliška
PDF
Materiály
Title Document
Dve spisovateľky Aspektu – z písania Etely Farkašovej a Jany Juráňovej | [181]–191
Žemberová, Viera
PDF
Ľudské konanie determinované historickými udalosťami v románe Lajosa Grendela − Ostrá streľba | [193]–203
Barányiová, Magdaléna
PDF
Jubilea
Title Document
Profesor Jiří Fiala sedmdesátiletý | [205]–209
Pavera, Libor
PDF
Recenze
Title Document
Potřebná ruská edice Vuka Stefanoviće Karadžiće | [211]–213
Pospíšil, Ivo
PDF
Neodišli, len ich nestretávame | 213–216
Žemberová, Viera
PDF
Od prekonávania ničoty k hľadaniu ideálu v slovenskom myslení, literatúre a kultúre | 217–220
Horváth, Miloš
PDF
Lužickosrbský kulturní slovník | 220–222
Pospíšil, Ivo
PDF
Literatúra a kognitívne vedy | 222–226
Majerčáková, Mária
PDF
Písanie literatúry ako dobrodružstvo tvorby | 222–233
Barányiová, Magdaléna
PDF
Staronové pohledy na ruskou literární klasiku: mezi ozvláštněním a sarkasmem | 226–230
Pospíšil, Ivo
PDF
Dva nitranské sborníky: O povaze textu a literárním životě | 233–236
Pospíšil, Ivo
PDF
Literárněvědná reflexe literatury pro děti: Do jaké míry je inspirativní pro celou literární vědu? | 236–240
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy
Title Document
Slavistika v současném světě | [241]–243
Zelenka, Miloš
PDF
Medzinárodná konferencia o ruskom formalizme vo východnej a strednej Európe | 243–244
Gáfrik, Róbert
PDF
Špecifiká stredoeurópskeho priestoru | 244–245
Gunišová, Eliška
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | 249
PDF