Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů

Název: Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů
Variantní název:
  • Implementation of dialogic teaching components into micro-teaching of pre-service science teachers
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. [81]-106
Rozsah
[81]-106
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie se zabývá otázkou, zda jsou studenti učitelství v závěrečné fázi své pregraduální přípravy schopni aplikovat principy dialogického vyučování do praxe, a to v kontextu výuky přírodovědných předmětů. V rámci povinně-volitelného kurzu byli studenti nejprve teoreticky seznámeni s vybranými prvky dialogického vyučování (otevřené otázky, follow-up/uptake, triadická interakce), následně zhlédli a společně s vyučující kurzu analyzovali ukázky výuky, ve kterých byly principy aplikovány, aby konečně měli za úkol připravit a realizovat vlastní výstup (= mikrovyučování: 15 minut výuky pro spolužáky v kurzu), v rámci něhož využijí právě principy dialogického vyučování. Z mikrovyučování byl pořízen videozáznam a společně se skupinovou z pětnou vazbou (mluvenou i psanou) se stal podkladem pro psanou reflexi každého studenta. Na základě observační mikroanalýzy videozáznamů a tematické analýzy reflexí bylo z jištěno, jak a za jakých podmínek se studentům ne/podařilo naplnit dialogické zadání. V závěru studie jsou diskutovány také obecnější přesahy směřující do sféry pregraduálního vzdělávání učitelů.
This paper examines whether pre-service science teachers in the final stages of their training are capable of applying the principles of dialogic education in their teaching. Students were acquainted with selected features of dialogic teaching (such as open-ended questions, follow-up/uptake, and the triadic interaction) in a compulsory course. They observed a video recording of a teaching session that included some of the applied principles, analyzed this part with the help of a lecturer, and planned a micro-teaching session of 15 minutes in which they instructed their peers. Each micro-session was recorded and provided with group feedback in both oral and written form, which then served each student as starting points for written reflection. Based on observational micro-analysis of the recordings and thematic analyses of reflections, this paper describes when and under what conditions the students meet the challenges of dialogic teaching and under which conditions this task eludes them. Finally, the paper also discusses some theoretical overlaps that comment on pre-service teacher education.
Note
Pvní verze textu byla vytvořena v rámci projektu Učitel a žáci v dialogickém vyučování, financovaného Grantovou agenturou České republiky (GA13-23578S).
Reference
[1] Alexander, R. (2006). Towards Dialogic Teaching. York: Dialogos.

[2] Allen, D., & Eve, A. (1968). Microteaching. Theory into Practice, 7(5), 181–185.

[3] Applebee, A. N., Langer, J., Nystrand, M., & Gamoran, A. (2003). Discussion-based approaches to developing understanding: Classroom instruction and student performance in middle and high school English. American Educational Research Journal, 40(3), 685–730. | DOI 10.3102/00028312040003685

[4] Arsal, Z. (2014). Microteaching and pre-service teachers' sense of self-efficacy in teaching. European Journal of Teacher Education, 37(4), 453–464. | DOI 10.1080/02619768.2014.912627

[5] Bakir, S. (2014). The effect of microteaching on the teaching skills of pre-service science teacher. Journal of Baltic Science Education, 13(6), 789–801.

[6] Benton-Kupper, J. (2001). The microteaching experience: Student perspectives. Education, 121(4), 830–835.

[7] Bransford, J., Darling-Hammond, L., & LePage, P. (2005). Introduction. In L. DarlingHammond & J. Bransford (Eds.), Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do (s. 1–39). San Francisco: Jossey-Bass.

[8] Caughlan, S., Juzwik, M., Borsheim-Black, C., Kelly, S., & Fine, J. G. (2013). English teacher candidates developing dialogically organized instructional practices. Research in the Teaching of English, 47(3), 212–246.

[9] Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of Educational Research, 77(1), 113–143. | DOI 10.3102/003465430298563

[10] Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), 300–314. | DOI 10.1177/0022487105285962

[11] Donnelly, R., & Fitzmaurice, M. (2011). Towards productive reflective practice in microteaching. Innovations in Education and Teaching International, 48(3), 335–346. | DOI 10.1080/14703297.2011.593709

[12] Fernández, C., & Chokshi, S. (2002). A practical guide to translating lesson study for a U.S. setting. Phi Delta Kappan, 84(2), 128–135. | DOI 10.1177/003172170208400208

[13] Fernández, M. L., & Robinson, M. (2006). Prospective teachers' perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203–215.

[14] Furtak, E. M., & Shavelson, R. J. (2009). Guidance, conceptual understanding, and student learning: An investigation of inquiry-based teaching in the US. In T. Janik & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (s. 181–205). Munich: Waxmann.

[15] Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

[16] Grossman, P. (2005). Research on pedagogical approaches in teacher education. In M. Cochran-Smith & K. M. Zeichner (Eds.), Studying Teacher Education (s. 425–476). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

[17] Honigsfeld, A., & Schiering, M. (2004). Diverse approaches to the diversity of learning styles in teacher education. Educational Psychology, 24(4), 487–508. | DOI 10.1080/0144341042000228861

[18] Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: Souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis Scholae, 2(1), 53–72. | DOI 10.14712/23363177.2018.221

[19] Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching, 44(6), 815–843. | DOI 10.1002/tea.20171

[20] Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: Souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis Scholae, 2(1), 29–52. | DOI 10.14712/23363177.2018.220

[21] Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie. Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

[22] Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

[23] Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1998). Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works? Change, 30(4), 25–35. | DOI 10.1080/00091389809602629

[24] Kagan, D. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), 129–169. | DOI 10.3102/00346543062002129

[25] Kane, R., Sandretto, S., & Heath, C. (2002). Telling half the story: A critical review of research on the teaching beliefs and practices of university academics. Review of Educational Research, 72(2), 177–228. | DOI 10.3102/00346543072002177

[26] Kiemer, K., Gröschner, A., Pehmer, A. K., & Seidel, T. (2015). Effects of a classroom discourse intervention on teachers' practice and students' motivation to learn mathematics and science. Learning and Instruction, 35(1), 94–103. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2014.10.003

[27] Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483–486. | DOI 10.1111/1467-8535.00215

[28] Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi. Studia paedagogica, 20(2), 9–31. | DOI 10.5817/SP2015-2-2

[29] Lehesvuori, S., Viiri, J., & Rasku-Puttonen, H. (2011). Introducing dialogic teaching to science student teachers. Journal of Science Teacher Education, 22(8), 705–727. | DOI 10.1007/s10972-011-9253-0

[30] Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood: Ablex Publishing Company.

[31] Mareš, J. (1976). Využití televizní techniky v přípravě učitelů. Pedagogika, 26(4), 443–453.

[32] Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

[33] Mercer, N., Dawes, L., & Staarman, K. (2009). Dialogic teaching in the primary science classroom. Language and Education, 23(4), 353–369. | DOI 10.1080/09500780902954273

[34] Mergler, A. G., & Tangen, D. (2010). Using microteaching to enhance teacher efficacy in pre-service teachers. Teaching Education, 21(2), 199–210. | DOI 10.1080/10476210902998466

[35] Molinari, L., & Mameli, C. (2013). Process quality of classroom discourse: Pupil participation and learning opportunities. International Journal of Educational Research, 62, 249–258. | DOI 10.1016/j.ijer.2013.05.003

[36] Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning Making in Science Classrooms. Milton Keynes: Open University Press.

[37] Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English Classroom. New York, London: Teachers College Press.

[38] Peters, E. E. (2010). Shifting to a student-centered science classroom: An exploration of teacher and student changes in perceptions and practices. Journal of Science Teacher Education, 21(3), 329–349. | DOI 10.1007/s10972-009-9178-z

[39] Race, P. (2001). The Lecturer's Toolkit: A Practical Guide to Learning, Teaching and Assessment. Abingdon: Routledge Falmer.

[40] Scott, P., & Ametller, J. (2007). Teaching science in a meaningful way: Striking a balance between 'opening up' and 'closing down' classroom talk. School Science Review, 88(324), 77–83.

[41] Scott, P., Ametller, J., Mortimer, E. F., & Emberton, J. (2010). Teaching and learning disciplinary knowledge. In K. Littleton & C. Howe (Eds.), Educational Dialogues: Understanding and Promoting Productive Interaction (s. 322–337). London: Routledge.

[42] Scott, P., Mortimer, E. F., & Aguiar, D. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), 605–631. | DOI 10.1002/sce.20131

[43] Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

[44] Sinclair, J., & Coulthard, M. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press.

[45] Slavík, J., & Schmidtová, Š. (2001). Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989–1992 a 1999–2000). In P. Květoň & H. Lukášová-Kantorková (Eds.), Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí (s. 384–389). Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.

[46] Spilková, V. (1995). Gradace praktické přípravy, "reflektivní praxe" v novém modelu přípravy na PedF UK. In V. Jůva (Ed.), Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. Sborník příspěvků z celostátního semináře, Šlapanice u Brna, 7. a 8. února 1995 (s. 62–65). Brno: Paido.

[47] Spilková, V. (Ed.). (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

[48] Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

[49] Svatoš, T. (1997). Od mikrovyučování k mikrovýstupové praxi. Pedagogická orientace, 7(4), 24–28.

[50] Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14–25. | DOI 10.1016/j.tate.2016.03.005

[51] Šeďová, K., Sucháček, P., & Majcík, M. (2015). Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 65(2), 143–162.

[52] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

[53] Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno: Paido.

[54] Teo, P. (2016). Exploring the dialogic space in teaching: A study of teacher talk in the pre-university classroom in Singapore. Teaching and Teacher Education, 56, 47–60. | DOI 10.1016/j.tate.2016.01.019

[55] Webb, N. (2009). The teacher's role in promoting collaborative dialogue in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 79(1), 1–28. | DOI 10.1348/000709908X380772

[56] Zormanová, L. (2009). Gender ve vzdělávání dětí a mládeže na ZŠ: Srovnání míry aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na základní škole (dizertační práce). Brno: Pedagogická fakulta MU.