1

Title: Archaeologia historica
Rok: 2022
Ročník: 47
Číslo: 1
Rok vydání
2022
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Title Document
Geofyzikální průzkum opevněných přemyslovských center na Moravě | 7–37
Havelka, Jan; Milo, Peter
PDF
Title Document
Vrchnostenská sídla vázaná na vodní tok při řece Bystřici na západním Královéhradecku pohledem metod nedestruktivní archeologie | 39–63
Drnovský, Pavel
PDF
Title Document
Archeologický výskum na Plaveckom hrade v rokoch 2018 a 2020 | 65–81
Bielich, Mário; Slobodová, Simona
PDF
Title Document
Archeologické nálezy militarií z okolí hradu Potštejna ve východních Čechách jako doklady jeho trojího dobývání v letech 1339, 1399 a 1432/1433 | 83–125
Drnovský, Pavel; Bek, Tomáš; Beková, Martina
PDF
Title Document
Archeozoologický výskum zrúcaniny hradu Čeklís v Bernolákove | 127–150
Šedivá, Mária; Choma, Igor; Farkaš, Zdeněk; Obuch, Ján; Sabol, Martin
PDF
Title Document
Radiouhlíkové datování jako možnost identifikace předklášterního osídlení v Plasích | 151–172
Orna, Jiří; Dudková, Veronika; Šneberger, Jiří; Wasik, Bogusz
PDF
Title Document
Nové poznatky ke středověkému stavebnímu vývoji klášterního kostela sv. Prokopa v Sázavě | 173–185
Dvořáčková, Soňa; Laval, Filip; Neustupný, Zdeněk; Sommer, Petr
PDF
Title Document
K počiatkom budovania dedinských kostolov s kvadratickým presbytériom na juhovýchodnom Slovensku : výsledky výskumu reformovaného kostola v Pederi (okres Košice-okolie) | 187–196
Tajkov, Peter
PDF
Title Document
Zaniknutá karnerová kaplnka v meste Krupina | 197–220
Lukáč, Miroslav; Šimkovic, Michal
PDF
Title Document
Pohřebiště v Nesvěticích (okres Most) : výzkum z let 1984–1988 a 2013–2020 | 221–246
Podhorský, Jan
PDF
Title Document
Zaniklá ves Březová Lhota u Berouna | 247–262
Šulista, Vojtěch; Preusz, Michal
PDF
Title Document
Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát | 263–288
Neumann, Martin
PDF
Title Document
Loštice goblets and their imitations in medieval Slavonia | 289–307
Tkalčec, Tatjana; Procházka, Milan
PDF
Title Document
Obrácení Šavla – sv. Pavla na reliéfním kachli z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice : k výtvarným a technologickým aspektům málo obvyklého kachlového reliéfu | 309–322
Menoušková, Dana
PDF
Title Document
Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) | 323–345
Hlubek, Lukáš
PDF
Title Document
Archeologické textilie z Olomouce, Křížkovského 10 | 347–362
Bravermanová, Milena; Dehnerová, Hana; Šovar, Veronika
PDF
Title Document
Nález slunečních hodin z hradu v Brandýse nad Orlicí | 363–371
Vích, David; Fomín, Jiří
PDF
Title Document
Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně | 373–386
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
PhDr. Irena Pavlů | 387–388
Sommer, Petr
PDF
Opustil nás PhDr. Ján Hunka, CSc. : (28. decembra 1958 – 7. februára 2021) | 389–391
Neumann, Martin
PDF
Oldřich Kotyza : 5. února 1963 – 26. ledna 2021 | 392–400
Klápště, Jan
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 401–405
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie
a jejich publikace
| 409–410
PDF