Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1965, roč. 14, č. D12

Image
Rok
1965
Rok vydání
1965
Stati
Page Title
[5]-17 Tradice historickotypologické metody v literární vědě Burian, Jaroslav | pdficon
[19]-34 Problematika třídění současné české memoárové literatury Válek, Vlastimil | pdficon
[35]-46 Cцeничecкaя и литepaтуpнo-кpитичecкaя cyдьбa "Клoпa" и "Бaни" B. Maякoвcкoгo Mikulášek, Miroslav | pdficon
[47]-55 K využití starší literatury v lidových svitách E.F. Buriana Kopecký, Milan | pdficon
[57]-73 Denis Diderot a snahy francouzského osvícenství Novák, Otakar | pdficon
[75]-93 Befreiung der Altväter : (ein Gedicht aus dem 15. Jahrhundert, nach der Dessauer Handschrift Cod. 24 erstmals herausgegeben) Zatočil, Leopold | pdficon
[95]-105 Oбpaз Дoвбyшa в пoэтичecкoм твopчecтвe Юpия Фeдькoвичa Krhoun, Mečislav | pdficon
[107]-122 En marge ďun entracte poétique de Guillevic Stupka, Vladimír | pdficon
[123]-135 První pokus o básnický překlad Slova o polku Igoreve do bulharštiny a lidová slovesná tvorba Dorovský, Ivan | pdficon
[137]-144 Textové variace Lustigovy povídky Můj známý Vili Feld Palas, Karel | pdficon
[145]-157 Naše překlady "Pazuchinovy smrti" Vlašínová, Vlasta | pdficon
Rozhledy
Page Title
[159]-164 Die deutsche proletarisch-revolutionäre Literatur als Gegenstand germanistischer Forschung in der DDR Petr, Pavel | pdficon
[165]-189 A Tribute to Shakespeare Štěpaník, Karel | pdficon
[191]-200 Quelques problèmes actuels des études Mussetiennes Fryčer, Jaroslav | pdficon
[201]-206 Nieznany portret Cześnika Raptusiewicza z początku lat czterdziestych XIX w. Inglot, Mieczysław | pdficon
[207]-210 Zwei Eddaübersetzungen Zatočil, Leopold | pdficon
[211]-214 Dvě publikace z oblasti filmové vědy Rajnošek, Leo | pdficon
Materiály
Page Title
[215]-221 Heизвecтнaя aвтoбиoгpaфия A.И. Эpтeля : (из apxивa Aвг. Bpзaля) Mandát, Jaroslav | pdficon
Recenze
Page Title
[223]-227 Из истории русско-славянских литературных связей 19 [i.e. XIX] в. Krhoun, Mečislav; Kšicová, Danuše | pdficon
227-229 [Šubová, Esfir. Zaostřeno na detail] Závodský, Artur | pdficon
229-231 Nová studie o srbské lidové epice Dorovský, Ivan | pdficon
231-233 [Moravec, Dušan. Vezi med slovensko in česko dramo] Krystýnek, Jiří | pdficon
233-234 [Buriánek, František. Karel Toman] Závodský, Artur | pdficon
234-235 [Aslan, Odette. L'art du Théâtre] Srna, Zdeněk | pdficon
235-237 Славістичний збірник Krhoun, Mečislav | pdficon
237-238 [Kruta, Vladislav. K počátkům vědecké dráhy J.E. Purkyně] Pelikán, Jarmil | pdficon
238-241 [Debenedetti, Giacomo. Intermezzo] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
241-242 Literatura ukraińska. Wypisy Krhoun, Mečislav | pdficon
242-244 Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí Dorovský, Ivan | pdficon
245-246 [Kindermann, Heinz. Bühne und Zuschauerraum] Srna, Zdeněk | pdficon
246-247 [Petr, Pavel. Hašeks "Schweiks" [i.e. "Schweik"] in Detuschland] Václavek, Ludvík | pdficon
247-248 Leopold Sédar Senghor Fryčer, Jaroslav | pdficon
248-249 [Boisdeffre, Pierre de. Metamorphose de la litterature] Fryčer, Jaroslav | pdficon
249-250 [Portuondo, José Antonio. Bosquejo histórico de las letras cubanas] Bartoš, Lubomír | pdficon
250 [Cattaui, Georges. Proust perdu et retrouvé] Fryčer, Jaroslav | pdficon
251-252 [Lüdeke, Henry. Geschichte der amerikanischen Literatur] Kocmanová, Jessie | pdficon
252 [Press, John. The Chequer'd Shade] Štukavec, Libor | pdficon
252-253 Søren Kierkegaard, international bibliografi Štukavec, Libor | pdficon
Zprávy
Page Title
[255]-256 Prof. Dr. Geerdts in Brno Petr, Pavel | pdficon
256 Nález ztraceného staročeského tisku Kopecký, Milan | pdficon
256 Zajímavá korespondence Gregor, Alois | pdficon
256-257 Vědecká konference o boji proti fašismu v umění Válek, Vlastimil | pdficon
257-262 Veřejné přednášky o literatuře Válek, Vlastimil | pdficon
Výměna
Page Title
[263]-268 Výměna | pdficon