Syntax aktivních participií v staroslověnštině

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1961
Rozsah
178 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 75
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 111574
Předmětová hesla
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-11 Úvod | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
12-31 Substantivizovaná participia | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
32-46 Atributivní participia | pdf icon Večerka, Radoslav
hidden-section Dativ absolutní
Page Chapter number Title
47-56 Dativ absolutní | pdf icon Kopecký, Milan
Page Chapter number Title
57-64 Participium s akuzativem | pdf icon Kopecký, Milan
Page Chapter number Title
65-69 Nominativní participia po některých slovesích | pdf icon Kopecký, Milan
Page Chapter number Title
70-92 Participium ve spojení se slovesem býti | pdf icon Kopecký, Milan
Page Chapter number Title
93-98 Přísudkové participium samostatné | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
99-105 Přísudková participia po relativech, interrogativech a spojkách | pdf icon Večerka, Radoslav
hidden-section Absolutní nominativ
Page Chapter number Title
106-110 Absolutní nominativ | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
111-115 Absolutivní participia v neosobních vazbách | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
116-146 Participia ve funkci přechodníkového určení | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
147-153 Souhrnná charakteristika stsl. participiálních konstrukcí | pdf icon Večerka, Radoslav
hidden-section Užitá literatura
Page Chapter number Title
154-160 Užitá literatura | pdf icon Kopecký, Milan
hidden-section Pезюме
Page Chapter number Title
161-165 Pезюме | pdf icon Večerka, Radoslav
hidden-section Rejstřík věcný
Page Chapter number Title
166-169 Rejstřík věcný | pdf icon Večerka, Radoslav
hidden-section Rejstřík jmenný
Page Chapter number Title
170-171 Rejstřík jmenný | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
172-176 Rejstřík dokladů z kanonických památek | pdf icon Večerka, Radoslav