Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1963, roč. 12, č. E8

Obrázek
Rok
1963
Rok vydání
1963
Články
Page Title
[5]-14 Pravěké nálezy z Horních Dunajovic : (kanelovaná, únětická, věteřovská a hradištní kultura) Dostál, Bořivoj | pdficon
[15]-50 K problematice moravského halštatu - II : halštatská malovaná keramika Podborský, Vladimír | pdficon
[51]-57 Římskoprovinciální keramika v moravských nálezech Pernička, Radko Martin | pdficon
[59]-72 Der Rhesos : (Versuch einer allgemeinen Einführung in die Problematik des Stücks) Ebener, Dietrich | pdficon
[73]-84 The development of the Attic-Ionic long-vowel system Bartoněk, Antonín | pdficon
[85]-88 První čeští a slovenští překladatelé Platóna Novotný, František | pdficon
[89]-91 Hera Artakene Hošek, Radislav | pdficon
[93]-96 Miscellanea Pontica II Frel, Jiří | pdficon
[97]-101 Beitrag der literarischen, epigraphischen und archäologischen Quellen zur Kenntnis des Barbarikums Pelikán, Oldřich | pdficon
[103]-114 Le centre du champ conceptuel de la beauté en latin Ducháček, Otto | pdficon
[115]-119 Les auteurs grecs et romains dans la bibliothèque de Bohuslav Hasichteinský de Lobkovitz Flodr, Miroslav | pdficon
Miscellanea archaelogica
Page Title
121 Prof. Dr. E. Šimek, DrSc., zemřel | pdficon
122-123 Slavonská miska z Krumvíře Dostál, Bořivoj | pdficon
123-125 Nové únětické hroby ze Znojma Dostál, Bořivoj | pdficon
125-128 Zpráva o počáteční fázi výzkumu mohylníku v Boroticích (okr. Znojmo) Podborský, Vladimír | pdficon
128-130 Průzkum pravěkého osídlení v okolí obce Borkovany (okr. Břeclav) Podborský, Vladimír | pdficon
130-135 Mladohalštatský sídlištní objekt z Podivína (okr. Břeclav) Dostál, Bořivoj | pdficon
135-137 Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo) Goš, Vladimír; Michna, Pavel; Unger, Josef | pdficon
137-138 Noricko-panonská spona z Křižován nad Dudváhom Pernička, Radko Martin | pdficon
138-140 Nálezy sigiláty na žárovém pohřebišti u Šitbořic Pernička, Radko Martin | pdficon
140-141 Dva zlomky sigiláty ve sbírkách KP UJEP Brno Pernička, Radko Martin | pdficon
142-143 Ojedinělý nález z Lednice (okr. Břeclav) Pernička, Radko Martin | pdficon
143-144 Keramické nálezy pokročilé doby feudální z Tasova (okr. Třebíč) Pernička, Radko Martin | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
145 [Gedl, Marek. Uwagi o gospodarce i strukturze społecznej ludności kultury łużyckiej w południowej Polsce] Podborský, Vladimír | pdficon
146-147 [Paulík, Jozef; Benadík, Blažej; Novotná, Mária. Život a umenie doby železnej na Slovensku] Podborský, Vladimír | pdficon
147-148 [Nenquin, Jacques. Salt: a study in economic prehistory] Vignatiová, Jana | pdficon
148-149 [Woodhead, A.G. The study of greek inscriptions] Bartoněk, Antonín | pdficon
149-153 [Page, Denys L. History and the Homeric Iliad] Bartoněk, Antonín | pdficon
153-154 [Friis Johansen, Knud. Aias und Hektor: ein vorhomerisches Heldenlied?] Hartmann, Antonín | pdficon
154-155 [Gelzer, Carl Thomas. Der epirrhematische Agon bei Aristophanes: Untersuchungen zur Struktur der attischen Alten Komödie] Hošek, Radislav | pdficon
156-157 [Kobylina, M.M. Terrakotovye [i.e. Terrakotovyje] statuetki [i.e. statuètki]: Pantikapeja i Fanagorii] Hejzlar, Gabriel | pdficon
157 [Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. III, Inscriptiones inter Haemum et Rhodopem repertae. Fasc. prior, Territorium Philippopolis. Edidit Georgius Mihailov] Hošek, Radislav | pdficon
157-158 [Adcock, F.E. Roman political ideas and practice] Zlatuška, Zdeněk | pdficon
158 [Richter, Will. Das Epos des Gnaeus Naevius] Hartmann, Antonín | pdficon
158-159 [Mariotti, Italo. Introduzione a Pacuvio] Hartmann, Antonín | pdficon
159 [Calza, Raissa; Nash, Ernest. Ostia] Hejzlar, Gabriel | pdficon
160-161 [Moreau, Jacques. Die Christenverfolgung im römischen Reich] Češka, Josef | pdficon
161-162 [Walser, Gerold; Pekáry, Thomas. Die Krise des Römischen Reiches: Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193-284 n. Chr.) von 1939 bis 1959] Češka, Josef | pdficon
162 [Excerpta Valesiana. Recensuit Jacques Moreau] Češka, Josef | pdficon
162-163 [Iordan. O proischoždeniji [i.e. proischoždenii] i dejanijach Getov] Bartoňková, Dagmar | pdficon
163-164 [Thorsberg, Brigitta. Étuds sur l'hymnologie Mozarabe] Nechutová, Jana | pdficon
164-165 [Kabell, Aage. Metrische Studien. 2., Antker Form sich nähernd] Nechutová, Jana | pdficon
165-166 [Mittellateinisches Wörterbuch. I. Band, Lieferung 1-5 (a-applico)] Nechutová, Jana | pdficon
166-168 [Špaňár, Július; Hrabovský, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník] Hartmann, Antonín | pdficon
168 [Ljandesberg, Jakov Solomonovič; Golikov, Nikolaj Nikolajevič. Latinskij jazyk] Prutký, Čeněk | pdficon
Zprávy
Page Title
169 [Apuleius, Lucius. Florida. Edidit R. Helm. Redactor: Johannes Irmscher, hoc volumen imprimendum curavit Bruno Doer] Hošek, Radislav | pdficon
169 [T. Lucretius Carus. De rerum natura libri sex. Tertium et quartum recensuit Joseph Martin] Nechutová, Jana | pdficon
169 [Schmidt, Franz. Griechische Vasen aus dem Lindenau-Museum zu Altenburg] Hejzlar, Gabriel | pdficon
169-170 [Santangelo, Maria. Musei e monumenti etruschi] Hejzlar, Gabriel | pdficon
170 [Lerici, Carlo Maurilio. Nuove testimonianze dell'arte e della civiltà etrusca ; Bartoccini, R.; Lerici, Carlo Maurilio; Moretti, M. Tarquinia: la tomba delle Olimpiadi] Hejzlar, Gabriel | pdficon
170-171 [Kuranc, Josephus. De Prisco Panita rerum scriptore quaestiones selectae] Bartoňková, Dagmar | pdficon
171 Sto let CIL Hošek, Radislav | pdficon
Page Title
[173]-181 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon