A34

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1986
Ročník: 35
Číslo: A34
Rok vydání
1986
ISSN
0231-7567
Stati
Title Document
Šedesátiny Adolfa Erharta | [7]–9
Lamprecht, Arnošt
PDF
Soupis hlavních prací Adolfa Erharta za léta 1951-1986 | [11]–14
PDF
O lalickém původu sloves označujících mluvení | [15]–18
Kopečný, František
PDF
Ide. *H2ei- "životní síla" | [19]–26
Havlová, Eva
PDF
Některá pojmenování vozu v indoevropských jazycích a jejich difúze v jazycích Eurasie | [27]–32
Blažek, Václav
PDF
Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence synonymických a dubletních syntaktických konstrukcí | [33]–39
Večerka, Radoslav
PDF
Problematika tzv. voluntativní modality v staroslověnštině | [41]–53
Pallasová, Eva
PDF
Čeština a slovenština z hlediska jazykové politiky | [55]–59
Chloupek, Jan
PDF
K formování běžné mluveného jazyka v moravských městech | [61]–67
Krčmová, Marie
PDF
České interkonsonantické ř a jeho ruské responze | [69]–72
Brandner, Aleš
PDF
Konce derivačních řad v slovotvorném systému češtiny | [73]–77
Šlosar, Dušan
PDF
Valenz als Ausgangspunkt der Beschreibung der Satzstrukturen | [79]–97
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr
PDF
Popis významů českých sloves označujících emoce | [99]–119
Pala, Karel; Šáchová, Zdena
PDF
Časové věty v hanáckých nářečích | [121]–128
Šipková, Milena
PDF
Význam nářečního lexika pro etymologii | [129]–135
Šarapatková, Žofie
PDF
Zprávy
Title Document
Profesor Arnošt Lamprecht zemřel | [137]–138
Šlosar, Dušan
PDF
Soupis prací Arnošta Lamprechta (pokračování) | 139
PDF
Recenze - referáty
Title Document
[Lehečková, Helena. Úvod do ugrofinistiky] | [141]–143
Pražák, Richard
PDF
[Панфилов, Александр Константинович. Сборник упражнений по стилистике русского языка] | 144
Vacek, Jiří
PDF
[Hoffmanová, Jana. Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu] | 144–146
Obrtelová, Nora
PDF
[Martincová, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině] | 146–148
Gazda, Jiří
PDF
[Štolc, Jozef. Atlas slovenského jazyka. II, Flexia] | 148–150
Kloferová, Stanislava
PDF