Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1958, roč. 7, č. A6

Obrázek
Rok
1958
Rok vydání
1958
Poznámka
  • Věnováno IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě
Články
Page Title
[5]-9 Vlastní substantiva Trávníček, František | pdficon
[10]-34 Проблема сказуемого и его классификации: (на материале русского и чешского языков) Mrázek, Roman | pdficon
[35]-42 Some notes on the study of dialectal syntax Chloupek, Jan | pdficon
[43]-55 Проблема реконструкции праславянского сложного предложения Bauer, Jaroslav | pdficon
[56]-73 К вопросу о характере русской и чешской пунктуации Žaža, Stanislav | pdficon
[74]-87 Vývoj spisovné češtiny za obrození a jazyková theorie Grepl, Miroslav | pdficon
[88]-93 K otázce vlivu jazyka na jazyk : na materiálu českého jazyka Lamprecht, Arnošt | pdficon
[94]-106 Notes on the development of language seen as a system of systems : a contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages Vachek, Josef | pdficon
[107]-110 Origine slave du verbe roumain a chiti Beneš, Pavel | pdficon
Kronika
Page Title
[111]-118 Slovanská jazykověda na Filosofické fakultě v Brně Novák, Bořivoj | pdficon
Diskuse
Page Title
[119]-122 O diferenčním slovníku slovensko-českém Gregor, Alois | pdficon
[123]-130 Zur Problem der baltisch-slavischen Spracheinheit Erhart, Adolf | pdficon
Recense a referáty
Page Title
[131]-135 [Trávníček, František. Historická mluvnice česká. III. (díl), Skladba] Grepl, Miroslav | pdficon
135-139 [Klemensiewicz, Z.; Lehr-Spłaiviński, T.; Urbańczyk, S. Gramatyka historyczna języka polskiego] Bauer, Jaroslav | pdficon
139-143 [Lomtev, T.P. Очерки по историческому синтаксису русского языка] Mrázek, Roman | pdficon
144-145 [Jefimov, A.I. История русского литературного языка] Koutná, Marie | pdficon
145-148 [Popović, Ivan. Историja српскохрватског jeзика] Jelínek, Milan | pdficon
148-151 [Mirčev, Kiril. Историческа граматика на българския език] Večerka, Radoslav | pdficon
151-152 [Senn, A. Handbuch der litauischen Sprache. Bd. II., Lesebuch und Glosar] Erhart, Adolf | pdficon
152 [Koneczna, H.; Zawadowski, W. Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich] Bartoš, Lubomír | pdficon