Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 1999, roč. 48, č. X2

Obrázek
Rok
1999
Rok vydání
1999
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-2072-5
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-16 Potencialita Puškinova díla : (skici a meditace k 200. výročí umělcova narození) Pospíšil, Ivo | pdficon
[17]-24 Vnitřní a vnější realita jako fenomén literatury přelomu 19. a 20. století Dohnal, Josef | pdficon
[25]-36 Proměny básnické sbírky : (genealogie Popele Andreje Bělého) Kšicová, Danuše | pdficon
[37]-42 Mickiewiczovo dílo a Makedonci Dorovský, Ivan | pdficon
[43]-49 От утопии к антиутопии : (преодоление идейно-утопических иллюзий в романе А. Платонова Счастливая Москва) Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[51]-59 Genologie: pochybnosti i nové cesty Štěpán, Ludvík | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[61]-63 Česko-polská spolupráce v meziválečném období Śliziński, Jerzy | pdficon
[65]-73 Nad překlady Vladimíra Vysockého Filipová, Helena | pdficon
Recenze a zprávy – Reviews and information – Besprechungen und Nachrichten – Рецензии и cообщения
Page Title
[75]-78 Tři nové publikace Ústavu slavistiky Toncrová, Šárka | pdficon
78-81 Profilová díla současné slovenské slavistiky : hledání nových průniků a souvislostí Pospíšil, Ivo | pdficon
81-83 Монография о творчестве Чехова Jónás Erzsébet, Csekéné | pdficon
83-85 Průřez názory vynikajícího komparatisty Dorovský, Ivan | pdficon
86 Objevování českého baroka Pospíšil, Ivo | pdficon
87-88 Přínosná hermeneutická monografie Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
88-89 Generačné čítanie slovenskej literatúry Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
89-90 Živý odkaz Pospíšil, Ivo | pdficon
91-93 Принос към сравнителното изучаване на славянските литератури Dončeva, Darina | pdficon
93-95 Monografie o literární komunikaci Pospíšil, Ivo | pdficon
95-96 Půl století vratislavské polonistiky Vítová, Lenka | pdficon
96-97 Anglický průvodce po ruské literatuře Pospíšil, Ivo | pdficon
97-100 Hranice a možnosti moderní komparatistiky Zelenka, Miloš | pdficon
100-103 150 let od prvního Slovanského sjezdu Toncrová, Šárka | pdficon
103-104 O nové ruské próze koncizně a pronikavě Pospíšil, Ivo | pdficon
104-105 Zasedání Českého komitétu slavistů | pdficon
105-106 Kam směřuje evropská slavistika? Filipová, Helena | pdficon
107-110 Czterdziestolecie Zagadnień rodzajów literackich Pindurová, Vanda | pdficon
110-112 Literárněvědné zastavení na přelomu století Štěpán, Ludvík | pdficon
112-114 K 200. výročí narození Adama Mickiewicze Pindurová, Vanda; Vítová, Lenka | pdficon