Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1962, roč. 11, č. F6

Obrázek
Rok
1962
Rok vydání
1963
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-19 Leoš Janáčeks und Béla Bartóks Bedeutung in der Weltmusik : vergleichende Studie Racek, Jan | pdficon
[21]-30 Generálbasová cvičení z druhé poloviny 17. století Fukač, Jiří | pdficon
[31]-69 Ke korespondenci a vztahu Leoše Janáčka a Karla Kovařovice : (na základě nově nalezených dopisů Leoše Janáčka Karlu Kovařovicovi) Štědroň, Bohumír | pdficon
Rozhledy – Материалы – Materialien
Page Title
[71]-83 Odkaz Vladimíra Helferta dnešku : (k nedožitým pětasedmdesátinám) Racek, Jan | pdficon
[85]-102 Rozvoj sovětské estetiky Sus, Oleg | pdficon
[103]-121 K bibliografii hudby 20. století Vysloužil, Jiří | pdficon
[123]-140 Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek Štědroň, Bohumír | pdficon
Diskuse – Дискуссия – Diskussion
Page Title
[141]-143 K Myslivečkově opeře Medon, král epirský | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
[144]-[145] [Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu] Vysloužil, Jiří | pdficon
146-147 Hudební věda 1961 - I. Fukač, Jiří | pdficon
147-[148] [Prokof'jev, Sergej Sergejevič. Cesta k hudbě socialistického života] Fukač, Jiří | pdficon
[148]-[149] [Hradecký, Emil. Úvod do studia tonální harmonie] Blažek, Zdeněk | pdficon
[149]-150 Hudobnovedné štúdie IV. Fukač, Jiří | pdficon
150-151 [Sborník Janáčkovy akademie múzických umění] Fukač, Jiří | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Page Title
[152]-154 Zemřel akademik Zd. Nejedlý (9. března 1982) Štědroň, Bohumír | pdficon
154-155 Cesta estetikova Sus, Oleg | pdficon
156 Padesát svazků edice Musica antiqua bohemica Pečman, Rudolf | pdficon
156-157 Příspěvek k psychologii hudební výchovy Rajmon, Radko | pdficon
157-158 Sovětská literatura o Antonínu Dvořákovi Štědroň, Miloš | pdficon
158-159 Intonace Bohumila Kulínského Rajmon, Radko | pdficon
159 Hudební syntenzátor ANS v SSSR Štědroň, Miloš | pdficon
159-160 K rozvoji beethovenského bádání u nás Malura, Miroslav | pdficon
161-162 Seznam diplomních prací z hudební vědy v letech 1958-1962 Pečman, Rudolf | pdficon
163 Veřejné přednášky o hudbě | pdficon
163-165 Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961 Jeřábek, Richard | pdficon
166-167 Soupis publikovaných prací členů Semináře pro etnografii a folkloristiku | pdficon
Page Title
168-172 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon