[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1999
Ročník: 24
Číslo: [1]
Rok vydání
1999
A. Výzkum vesnických sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Title Document
Výskum středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (stav a perspektivy) | 7–[40]
Ruttkay, Matej
PDF
Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska | 41–58
Čaplovič, Dušan
PDF
Život vidieckeho obyvateľstva v 9.-12. storočí podľa výpovede pohrebiskového materiálu | 59–[67]
Hanuliak, Milan
PDF
Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec | 69–79
Belcredi, Ludvík
PDF
Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb Odpovědi a otázky | 81–89
Kováčik, Peter
PDF
Hraběšín na Čáslavsku | 91–100
Tomášek, Martin
PDF
Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku (okr. Příbram) : Archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku (předběžná zpráva) | 101–[109]
Kašpar, Vojtěch; Smejtek, Lubor; Vařeka, Pavel
PDF
Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku | 111–124
Richterová, Julie
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století | 127–[142]
Huml, Václav
PDF
Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí | 143–[150]
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr
PDF
Výzkum v historickém jádru města Přerova | 151–[160]
Čižmář, Zdeněk; Kohoutek, Jiří
PDF
Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové | 161–168
Sigl, Jiří
PDF
K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra | 169–188
Procházka, Rudolf; Loskotová, Irena
PDF
Archeologické poznatky ke stavební konstrukci nejstarších měšťanských domů v Olomouci | 189–[213]
Bláha, Josef
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici | 217–230
Labuda, Jozef
PDF
Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV) | 231–[261]
Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu | 263–[272]
Durdík, Tomáš
PDF
Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí | 273–290
Bóna, Martin
PDF
Formy feudálního sídla moravského venkova | 291–300
Plaček, Miroslav
PDF
D. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996-1998 | 303–[311]
Špaček, Jaroslav
PDF
Středověký vesnický kostel jako refugium | 313–[317]
Varhaník, Jiří
PDF
Jeníkov, kostel sv. Kateřiny, okres Benešov, nálezy při opravě | 319–326
Glosová, Michaela
PDF
Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova | 327–332
Kašička, František
PDF
Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k středověkým dědinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri) | 333–[344]
Oriško, Štefan
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
K technologii povrchové úpravy pražských pohárů | 347–[349]
Dragoun, Zdeněk
PDF
Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia | 351–[361]
Hanuliak, Václav
PDF
Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice) | 363–374
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna | 375–385
Menoušková, Dana
PDF
Zobrazení Dračího řádu Zikmunda Lucemburského na vrcholně gotických středoevropských kachlích | 387–[400]
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
K otázke stavania kachľových pecí v dedinských domoch na území Slovenska v stredoveku | 401–408
Hoššo, Jozef
PDF
Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice | 409–420
Mácelová, Marta
PDF
Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře | 421–[438]
Bravermanová, Milena
PDF
K ikonografii vybraných reprezentantek mariánského kultu na území bývalé Československé republiky s návrhem na jednotnou terminologii | 439–457
Skružný, Ludvík
PDF
Title Document
Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997) | 459–[468]
Klápště, Jan
PDF
Title Document
Konference "Mensch und Tier im Mittelalter" - Člověk a zvíře ve středověku | 469
Nekuda, Vladimír
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku] | 471
Nekuda, Vladimír
PDF
[Meyer, Werner a kol. "Heidenhüttli": 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum] | 472
Unger, Josef
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 475
PDF