Archaeologia historica 1999, vol. 24, iss. [1]

Image
Year
1999
Publication year
1999
Topic
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
UNTITLED | pdficon
471 [Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku] Nekuda, Vladimír | pdficon
A. Výzkum vesnických sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Page Title
7-[40] Výskům středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (Stav a perspektivy) Ruttkay, Matej | pdficon
41-58 Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska Čaplovič, Dušan | pdficon
59-[67] Život vidieckeho obyvateľstva v 9.-12. storočí podľa výpovede pohrebiskového materiálu Hanuliak, Milan | pdficon
69-79 Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec Belcredi, Ludvík | pdficon
81-89 Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb Odpovědi a otázky Kováčik, Peter | pdficon
91-100 Hraběšín na Čáslavsku Tomášek, Martin | pdficon
101-[109] Zaniklý sídlištní komplex Ústupenice na Sedlčansku (okr. Příbram) : Archeologický výzkum mlýna z pozdního středověku (předběžná zpráva) Kašpar, Vojtěch; Smejtek, Lubor; Vařeka, Pavel | pdficon
111-124 Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku Richterová, Julie | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
127-[142] Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století Huml, Václav | pdficon
143-[150] Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr | pdficon
151-[160] Výzkum v historickém jádru města Přerova Čižmář, Zdeněk; Kohoutek, Jiří | pdficon
161-168 Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové Sigl, Jiří | pdficon
169-188 K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra Procházka, Rudolf; Loskotová, Irena | pdficon
189-[213] Archeologické poznatky ke stavební konstrukci nejstarších měšťanských domů v Olomouci Bláha, Josef | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
217-230 Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici Labuda, Jozef | pdficon
231-[261] Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV) Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
263-[272] Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu Durdík, Tomáš | pdficon
273-290 Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí Bóna, Martin | pdficon
291-300 Formy feudálního sídla moravského venkova Plaček, Miroslav | pdficon
D. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
303-[311] Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996-1998 Špaček, Jaroslav | pdficon
313-[317] Středověký vesnický kostel jako refugium Varhaník, Jiří | pdficon
319-326 Jeníkov, kostel sv. Kateřiny, okres Benešov, nálezy při opravě Glosová, Michaela | pdficon
327-332 Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova Kašička, František | pdficon
333-[344] Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k středověkým dědinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri) Oriško, Štefan | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
347-[349] K technologii povrchové úpravy pražských pohárů Dragoun, Zdeněk | pdficon
351-[361] Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia Hanuliak, Václav | pdficon
363-374 Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
375-385 Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna Menoušková, Dana | pdficon
387-[400] Zobrazení Dračího řádu Zikmunda Lucemburského na vrcholně gotických středoevropských kachlích Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
401-408 K otázke stavania kachľových pecí v dedinských domoch na území Slovenska v stredoveku Hoššo, Jozef | pdficon
409-420 Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice Mácelová, Marta | pdficon
421-[438] Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře Bravermanová, Milena | pdficon
439-457 K ikonografii vybraných reprezentantek mariánského kultu na území bývalé Československé republiky s návrhem na jednotnou terminologii Skružný, Ludvík | pdficon
Page Title
459-[468] Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997) Klápště, Jan | pdficon
Page Title
469 Konference "Mensch und Tier im Mittelalter" - Člověk a zvíře ve středověku Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
475 Seznam autorů | pdficon